Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul vähenes aprillis tööstustoodangu maht enamikes töötleva tööstuse tegevusalades. „Juba kolmandat kuud järjest on tootmine töötlevas tööstuses aastases võrdluses vähenenud samas mahus ehk 6% ümber,“ tõi Bunder välja.

Olulisematest tööstusharudest kahanes aprillis puidutöötlemine (12,9%), metalltoodete (11,5%), elektriseadmete (13,5%) ning arvutite ja elektroonikaseadmete (13%) tootmine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvas toiduainete (5%) ja põlevkiviõli (12,7%) tootmine.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi märtsis 67,9% välisturule.

Võrreldes 2023. aasta aprilliga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük selle aasta aprillis 6% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule vähenes 10% ning müük ekspordiks 3,9%.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti aprillis võrreldes märtsiga tööstuses 1,5% ja töötlevas tööstuses 1,7% vähem toodangut.

Energeetika valdkonnas kasvas aprillis elektri tootmine koguseliselt (MWh) 3,4% ning soojuse tootmine 16,7%.