Kindlustustegevuse seaduse (KindlTS) kohaselt ei või kindlustuse vahendaja kindlustuse turustamist edasi anda. Samuti on vahendaja kohustatud tegutsema lähtuvalt kliendi kindlustushuvist ja seaduses esitatud nõuetest, kindlustuslepingu keerukusastmele vastava hoolsuse ning vahendajalt eeldatava ettenägelikkuse ja pädevusega.

Kuna IIZI Kindlustusmaakler AS ohustas klientide huvisid, pani ta KindlTS § 261 lõike 2 kohaselt toime väärteo ja peab maksma trahvi 24 000 eurot.

Maksimaalne karistusmäär juriidilisele isikule sellise rikkumise korral rikkumise toimepanemise ajal oli 32 000 eurot.

IIZI Kindlustusmaakler AS võib otsuse vaidlustada seaduses sätestatud korras.