Vabariigi valitsus kehtestas spaadele 2020. aasta suvest kuni 2021. aasta suveni erineva sisu ja rangusega koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid. Kui üldiselt nõudis vabariigi valitsus inimeste hajutamist ja piiras spaade täituvust, siis vahepeal oli traditsiooniline spaategevus ka üldse keelatud.

Mustamäe Spa OÜ vaidlustas 2021. aasta juunis selle ajani kehtinud vabariigi valitsuse üldkorraldused, leides, et need on nõuetekohaselt põhjendamata ning spaadele seatud piirangud ei olnud vajalikud ja riivavad liiga intensiivselt ettevõtlusvabadust. Haldus- ja ringkonnakohus jätsid Mustamäe SPA OÜ kaebuse rahuldamata. Riigikohtu halduskolleegium otsustas asja arutada avalikul kohtuistungil.

See on esimene kord, kui riigikohtu halduskolleegium hindab vabariigi valitsuse üldkorraldustega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute õiguspärasust. „Oluliste küsimustena on üles kerkinud muu hulgas see, kui üksikasjalikult pidanuks valitsus piirangute kehtestamist põhjendama ja millises ulatuses saavad kohtud üldkorralduste õiguspärast hinnata,“ selgitas riigikohtunik Julia Laffranque.