Kalle Kilk, Eleringi eelmine juht Taavi Veskimägi ütles 2023. aasta alguses, et ta kaalus omaenda majapidamises päikeseelektrijaama rajamist, kuid loobus mõttest, sest see ei tasuvat end enam ära. Kas olete erinevalt temast päikeseelektri tootja?

Ei, mina ka ei ole. Mul on õnnestunud kolida suurte puude alla, mistõttu oleks see üsna perspektiivitu ettevõtmine.