Valitsus seadis endale negatiivset lisaeelarvet tehes eesmärgiks parandada tänavust riigi eelarvepositsiooni 173 miljoni euro võrra. Selline eesmärk oli vajalik, et Eesti riigi eelarvepuudujääk väheneks 3,4% SKP-st taas 3%-ni, kus see oli sügisel, kui eelarvet tehti. Kuna kärped mõjutavad ka maksulaekumist, sai lisaeelarve meetmete mahuks kokku 183 miljonit.

Mida siis tehti?