Keemiatehnoloogia mikrokraadiprogramm loodi katmaks konkreetseid tööturu vajadusi keemia- ja põlevkivitehnoloogia valdkonnas. 2023. aasta sügisel alanud õpingute maht on 27 ainepunkti ning koolitusi viivad läbi lektorid Antonina Zguro, Julia Rikkas ja keemiainsener Anna Mesilane.

TalTechi Virumaa kolledž on olnud Enefit Poweri pikaajaline koostööpartner erinevate täiend- ja ümberõppeprogrammide läbiviimisel. Senise hea koostöö pinnalt tekkiski mõlemapoolne huvi koostada antud mikrokraadiprogramm, mille raames saab Enefit Power tõsta nii oma töötajate kvalifikatsiooni kui ka motivatsiooni.

Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola

Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola rõhutab, et konkreetse õppekava koostamine toimus tihedas koostöös ettevõttega. Praeguses turuolukorras keskendub Enefit Power põlevkivi kõrgele väärindamisele, tuginedes ringmajanduse ja kaasaegse keemiatehnoloogia lahendustele. Lisaks põlevist õli tootmisele tegeletakse näiteks ka biogaasi tootmise ja jäätmete ümbertöötlemisega.

„Mikrokraad avab spetsialistidele tööturul täiendavad võimalused ja Enefit soovib inimeste oskustesse investeerida ka siis, kui nad peaksid end rakendama vahepeal kusagil mujal. Oleme seisukohal, et selline investeering tuleb eeskätt kasuks meie headele spetsialistidele, aga ka kogu keemiatehnoloogia valdkonnale laiemalt,“ selgitas Vainola.

Paindlik ja praktilisi teadmisi pakkuv õpe

Enefit Poweri vaates on oluline, et ettevõtte töötajad saavad õppida paindlikult nii tööajal kui ka töövälisel ajal. Teoorialoengud on toimunud valdavalt veebis, aga kõik praktikumid laborites Kohtla-Järvel, kolledžis. Lisaks sellele, et Enefit Power tasus oma töötajate õppemaksu, korraldas ettevõte ka töötajatele tasuta transpordi Narva ja Kohtla-Järve vahel.

Õppes osalenud on saanud teadmisi keemilis-tehnoloogiliste protsesside seaduspärasustest, keemiliste reaktorite tüüpidest ning kaasaegsete tehnoloogiliste protsesside organiseerimise printsiipidest. Õppurid omandasid teadmised rohelisest keemiast ja säästvatest tehnoloogiatest. Loengutes arutati põlevkivitehnoloogiate keskkonnaaspekte ning ringmajanduse ja säästva arengu põhimõtteid.

„Käisime koos Arles Taaliga ka ise Virumaa kolledžis vaatamas, kuidas toimub praktiline õppetöö laborites. Rõõm oli näha, millise õhinaga meie inimesed seal uusi teadmisi omandasid,“ märkis Vainola.

Õppe edukust näitab seegi, et 25-st 2023. aasta sügissemestril alustanust jätkas mikrokraadi omandamist 2024. aasta kevadsemestril 17 inimest.

Andres Vainola sõnul on Enefit Poweril huvi jätkata koostööd Virumaa kolledžiga uute mikrokraadiprogrammide läbiviimisel.

TalTech Virumaa kolledži mikrokraadid Enefit Powerile:

Keemiatehnoloogia

Aeg: 2023/2024. õppeaasta

Maht: 27 EAP

Ained: Keemia alused (toimus sügissemestril, 9 EAP); keemiatehnoloogia alused ja säästlik tootmine (toimub kevadsemestril, 9 EAP); põlevkivi keemia ja tehnoloogia (toimub kevadsemestril, 9 EAP). Lisaks erialaõppele sügissemestril läbiti erialase eesti keele loenguid 64 tunni mahus.

Hüdraulilised seadmed ja soojusvahetid

Maht: 18 EAP

Aeg: 2024/2025. õppeaasta

Ained: Gaaside ja vedelike voolamine (6 EAP); soojusleviprotsessid (6 EAP); keemiaettevõtete seadmed (6 EAP).

„Mikrokraadi omandamine võimaldab inimestel tõusta oma karjääris järgmisele tasemele. See on kaasaegne vorm elukestvast õppest. Äge, et meie inimesed võtavad sellised võimalused väga hästi vastu. Enefit Power kinnitab sellele programmile kvaliteedimärgi,“ on Andres Vainola rahul.

TalTechi Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht

TalTechi Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht kinnitab: „Meil on suur rõõm teha koostööd Enefit Poweriga, pakkudes nende töötajatele paindlikku võimalust õppida ja areneda. See koostöö on suurepärane näide vastastikku kasulikust ja motiveerivast partnerlusest. Virumaa kolledži missiooniks on toetada ja edendada Ida-Virumaa arengut, pakkudes kvaliteetset haridust ning praktilisi oskusi.

Enefit Poweri pühendumus oma töötajate arendamisele ja meie ühine eesmärk edendada jätkusuutlikke ning innovatiivseid tehnoloogiaid on midagi, mille üle oleme väga uhked. Koos suudame luua parema ja jätkusuutlikuma tuleviku kogu piirkonnale.“

Vastuvõtt 2024/25 sügissemestri mikrokraadikavadele toimub kõikidele huvilistele 3.–21.06.2024.

1. IT, ARUKAD JUHTIMISSÜSTEEMID

2. INSENERITEADUSED

3. LOODUSTEADUSED

4. ETTEVÕTLUS, JUHTIMINE, ENESEARENG

Kõik mikrokraadid on koostatud TalTech Virumaa kolledži õppekavade baasil. Soovi korral on võimalik hiljem asuda teadmisi omandama sarnasel erialal ning mikrokraadikaval kogutud EAP-d saab üle kanda kraadiõppesse.

Lisaks pakutakse järgnevatel aastatel kümneid täiendkoolitusi õiglase ülemineku fondi toetusel Ida-Virumaal elavatele täiskasvanutele. Täpsem info SIIT!

Virumaa kolledži tasemeõppekavade arendamist, õppetöö läbiviimist ja täiendkoolitusi toetatakse õiglase ülemineku fondist meetme „Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses“ raames.

Jaga
Kommentaarid