Toetust kasutatakse vesinikuspetsiifilise teadus- ja arendustegevuse ning moodulite tootmisüksuse arendamiseks transpordisektoris. Riigieelarves on selleks planeeritud vahendid CO2 kvoodi müügi rahast. Skeleton kasutab toetust arenduskeskuse jaoks Eestis, ettevõtte koguinvesteering vesinikuarendusse on 33,7 miljonit eurot. Toetust antakse üle-euroopalise vesinikuprogrammi Hy2Move raames, kus osalevad Skeletonile lisaks tööstushiiud Airbus, BMW ja Michelin.

Eesti majanduse tulevikusuund

„Teadmistepõhine majandus ja uute tehnoloogiate arendamine on Eesti majanduse tulevikusuund. See loob uut teadmist, kõrge lisandväärtusega tootmist ja hästitasustatud töökohti. Skeletoni investeering, et arendada uut vesinikutehnoloogiat Eestis, annab loodetavasti hoo ka edasistele investeeringutele ja valdkonnas uut tüüpi ettevõtete ökosüsteemi kujunemisele,“ sõnas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

„Skeletoni planeeritav arenduskeskus on hea näide uuenduslikust puhtast tööstusest, mille jaoks kliimakindla majanduse seadusega kasvuruumi loome. Skeletoni lahendus aitab kaasa transpordisektori kasvuhoonegaaside heite vähendamisele ja annab uusi põnevaid võimalusi meie nutikatele inseneridele. Selliste plaanide CO2 vahenditest toetamine on raha arukas kasutus,“ ütles kliimaminister Kristen Michal.

Kandev roll on Eesti peakontoril

Skeletoni tegutseb Saksamaal, Soomes ja Prantsusmaal, kuid kandev roll teadus- ja arendustegevuses on Eestis asuval peakontoril. „Skeleton on laienenud Euroopasse, kuid oleme ja jääme Eesti ettevõtteks. Eesti otsus liituda vesiniku üleeuroopalise projektiga lõi konkurentsivõimelised tingimused Skeletoni peakontori tegevuse laiendamiseks. Osaleme vesinikuprojektis koos paljude maailma tippettevõtetega, sealhulgas autotootja BMW Saksamaalt ning lennukitootja Airbus ja materjalihiid Michelin Prantsusmaalt. Kui tahame võistelda USA ja Hiinaga, siis on üleeuroopaline koostöö vajalik. Eesti tarkvara- ja inseneeriatalent koos kiirelt areneva vesinikumajanduse ökosüsteemiga pakuvad Skeletonile unikaalset kasvuvõimalust. Suurendame oma siinseid arendus- ja testimiskeskuse ja tarkvara üksusi, kus juba praegu töötavad maailmatasemel elektri-, mehaanika-, riistvara- ja IT-insenerid,“ ütles Skeleton Technologiesi tegevjuht ja kaasasutaja Taavi Madiberk.

Ettevõtte eesmärk on järgmise kuue aasta jooksul anda Eestis tööd enam kui 200 inimesele, luues kõrge väärtusega töökohti, mis mõjutavad kogu Skeletoni kontserni ja selle tegevust globaalselt.

Positiivset riigiabi on saanud veel kaks ettevõtet

Positiivse riigiabi saanud Hydrogen Boosteri vesinikuvõimendi projekti eesmärk on vähendada vesinikusõidukite omamise kogukulu ja soodustada nende kasutuselevõttu. Selleks arendab Skeleton maailmas esimesena kõrgvõimsusega energiasalvestusmoodulit, mis kataks kütuseelemendi (H2FC) funktsionaalseid puudujääke, pikendaks selle eluiga ja suurendaks efektiivsust.

Skeletoni uuenduslik SuperBattery tehnoloogia vastab vesinikkütuseelemendi energia- ja võimsustiheduse nõuetele, võimaldades senisest tõhusama energiasalvestuslahenduse arendamist vesinikusõidukitele. Ühtlasi vähendab kavandatav tehnoloogia kriitiliste toormaterjalide kasutusvajadust ning leevendab tarnesõltuvust materjalidest väljaspool Euroopa Liitu.

Teatis Euroopa Komisjonile riigiabi andmiseks vesiniku tehnoloogiate rakendamiseks transpordis esitati juba 2021. aastal. Varem on saanud IPCEI (ingl k Important Projects of Common European Interest) vesinikuprogrammist toetuse otsuse kaks Eesti ettevõtet, mis tegelevad vesinikutehnoloogiate arendamisega: Stargate ja Elcogen.

Kokku toetavad Euroopa riigid vesinikutranspordi arendust 1,4 miljardi euroga.