Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann selgitas, et maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu suurendab kohalike omavalitsuste otsustusvõimalusi maamaksu määramisel. „Seaduse muutmine ei tähenda maamaksu tõusu suuremas ulatuses kui kehtiv seadus ette näeb. Kodualuse maa maksusoodustus jääb püsima, kuid selle suuruse üle hakkavad otsustama kohaliku omavalitsuse volikogud, kes saavad selleks senisest laiema kaalutlusruumi,“ viitas Akkermann eelnõu sisule.

Ta selgitas, et tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga eesmärk on vähendada regionaalset ebavõrdsust tulude jaotamisel, vanema elanikkonnaga omavalitsuste tulumaksutulu kasvab. Enamasti on vanema elanikkonnaga omavalitsused asustatud hõredalt ning asuvad riigi äärealadel.

Mõlema eelnõu teise lugemise ettevalmistamiseks olid tänasele avalikule istungile kutsutud Eesti erametsaliidu, jahimeeste seltsi, Eesti kaubandus-tööstuskoja, Eesti linnade ja valdade liidu, Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu, Eesti mäetööstuse ettevõtete liidu, Eesti omanike keskliidu, Eesti põllumajandus-kaubanduskoja, Eestimaa talupidajate keskliidu, Eesti tööandjate keskliidu ja õiguskantsleri kantselei esindajad.