„Uuringust selgus, et kui Eesti inimesed saaksid ise vabalt valida, kus nad elavad, siis valiks valdav enamus neist eramaja. Selle tõi välja koguni 71% vastajatest. Vaid 18% eelistavad kortermaja ning 8% sooviksid elada ridaelamus või paarismajas,“ tõi SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang välja uuringu tulemused. SEB statistika näitab, et tegelikkuses elab suurem osa Eesti inimesi siiski korterites – ligi 70% inimestest elab korteris ja umbes 30% eramajas või paarismajas.

Kõige olulisemaks peetakse kodu valikul asukohta. „Suurem enamus ehk et pea kolmveerand (71%) uuringus osalenud inimestest pidasid olulisimaks aspektiks kodu juures asukohta. Mõnevõrra üllatav oli, et kuigi asukoht on kodu valikul oluline, ei ole samaväärselt oluline see, et kodu asuks kaubanduskeskuste või kaupluste, lasteaedade või koolide läheduses või kodukohast oleks hea ligipääs ühistranspordile. Neid aspekte pidasid olulisimaks vastavalt 30%, 15% ja 28% vastanutest,“ märkis Hallang.

Madalad küttearved ja puhas loodus

Eelloetletutest olulisemaks peavad Eesti inimesed seda, et kodu oleks energiatõhus ning selle mõjul oleksid ka küttearved madalamad, seda väärtustab 46% vastanutest. 40% uuringus osalenutest soovib, et kodu asuks rohelises ja puhtas looduskeskkonnas ning 35% inimestest tõid välja parkimiskoha olemasolu kodu juures.

„Huvitav tõik on, et kuigi pea pooled inimesed peavad kodu energiatõhusust oluliseks, siis ei ole 41% inimestest siiski valmis energiatõhusama kodu eest rohkem maksma,“ nentis Hallang lisades, et inimesed väärtustavad küll paremaid ja säästlikumaid lahendusi, ent neil ei võimalust või soovi selle arvelt rohkem raha välja käia.

SEB tarbijauuring toimus 2024. aasta märtsi lõpust aprilli alguseni ning uuringu viis läbi uuringufirma Norstat. Uuringus osales 1000 Eestis elavat inimest vanuses 18–74 aastat.