Mida kahtlast võib olla nimes Winston? Sellise küsimusega seisis silmitsi koeraostja, kes tegi kutsika loovutamise eest kasvatajale 300-eurose ülekande. Hetk pärast ülekannet võttis koeramüüjaga ühendust pank, kuhu ülekanne sooritati. Sooviti selgitusi, mis põhjusel ülekanne tehti ja mida tähendab „Winston“.

Luminori pressiesindaja Karel Hanni nentis, et konkreetseid juhtumeid pole võimalik pangal kommenteerida.

„Teemat üldisemalt selgitades saame öelda, et tehingute jälgimine ja täpsustavate küsimuste esitamine on tavapärane praktika ning selle eesmärk on tõkestada rahapesu, terrorismi rahastamist ja erinevate sanktsioonide rikkumisi,“ põhjendas Hanni. Seetõttu on pangad kohustatud jälgima makseid ka reaalajas ja olenemata summast. Selleks et ülekanded toimuksid võimalikult kiiresti, on eelkõige oluline, et makse selgitus sõnastataks võimalikult täpselt ja arusaadavalt.

Kui tehingu eesmärk on ebaselge, peavad panga töötajad küsima lisateavet ja tõendavaid dokumente finantstehingu otstarbe või vara päritolu kohta. Osas olukordades võib pank paluda lepingute, arvete või muude dokumentide esitamist, mis kinnitaks kliendi selgitusi. Kuni tehing pole piisavalt tõendatud, võivad vara kasutamisele kehtida piirangud. Kui selgitused on piisavad, siis need vabastatakse.

„Järgime hoolikalt „tunne oma klienti“ põhimõtet. See tähendab, et peame mõistma oma klientide tegevust, mis hõlmab ka teadmisvajadust nende majandustegevuse ja vara päritolu kohta,“ selgitas Hanni. „Tunne oma klienti“ põhimõtte rakendamine aitab tema sõnutsi peale võimaliku rahapesu tõkestamise kaitsta ka klienti näiteks pettuste eest.