IT-teaduskonna doktoriõppe programmijuhi Pawel Sobocinski sõnul on ka Eesti jõudnud nii kaugele, et doktorikraadi pole vaja ainult teadusega tegelemiseks. „Kui vaatame tehisintellekti tippklassi laboreid ja suuri ettevõtteid üle maailma, siis nemad palkavad ainult doktorikraadiga inimesi. Kui me ei taha Euroopas ja Eestis olla tehnoloogia orjad, vaid ehitada oma tehnoloogiaid, peab meil olema kõrgel tasemel eksperte,“ märkis Sobocinski.

Tehnoloogiad ja rakendused muutuvad programmijuhi sõnul lihtsalt nii kiiresti ning sellel põneval maastikul edu saavutamiseks peavad homsed juhid mõistma IT-d selle teoreetilistest alustest tänapäevaste riistvaralahenduste, tipptasemel tarkvaraarendustehnikate, küberturvalisuse ja kõige põnevamate süvatehnoloogiliste rakendusteni, sealhulgas tervisetehnoloogiad ja tehisintellekt.

Programmijuhi väitel on TalTechi IT-teaduskond selle aktiivse ökosüsteemi keskmes ja meie eesmärk on koolitada homseid juhte. Oluline on ka see, et doktoriõppes oled osa maailmatasemel uurimisrühmadest ja naudid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist keskkonda.

Mis on uuringute fookuses?

TalTechi IKT teadustöö on keskendunud kolmele põhisambale: turvalisus ja usaldus, ühiskonna digitaalne transformatsioon ja nutikad keskkonnad. Kõik meie uurimisrühmad on rahvusvahelised ja tegelevad valdkondadevaheliste teemadega ning neil on laialdased koostöövõrgustikud.

„Samuti on oluline teadmine, et teeme koostööd ka riiklike ja rahvusvaheliste avaliku sektori institutsioonide ning deep-tech-ettevõtetega. Selle raames on võimalik õppes osaleda tööstusdoktorantuuri vormis, kus üliõpilased viivad läbi tööstuslikult olulisi uurimisprojekte, mis pakuvad võimalust näha, kuidas nende panus teadusuuringutesse jõuab koheselt ellu,“ tõi Sobocinski välja.

Ta mainis, et tihti ei teata, et doktoriõpe on TalTechis tasuta ning nominaalõppeperioodi (4 aastat) jooksul saab doktorant-nooremteadur töölepingu kohaselt Eesti keskmist palka. „Kuigi me juba pakume alustavale uurijale viisakat palka, ei ole raha elus alati kõige tähtsam,“ ütles professor. Ta lisas, et kui sa oled 22-aastane, siis on see parim aeg end elus proovile panna ja veeta neli aastat mingis valdkonnas tõsiselt sügavale sukeldudes. Sellist võimalust elus enam ei tule.

TalTechi IT-teaduskond korraldas aprillikuus doktoriõpet tutvustava õhtu, kus külalised rääkisid uurimisrühmadega kiirkohtingu formaadis ning said hea ülevaate rühmade teadus- ja arendustegevustest.

Kandideeri IKT doktoriõppesse, kui…

Sul on huvi teadustöö vastu. Kui oled huvitatud uute tehnoloogiate väljatöötamisest ja innovatsioonist, pakub doktoriõpe suurepärast võimalust oma teadmisi ja oskusi arendada ning teha valitud valdkonnas originaalset uurimistööd. Doktorantidel on võimalus töötada tipptasemel projektidega ja anda oluline panus uute tehnoloogiate arendamisse.

Soovid edendada oma karjääri. Doktorikraad annab sulle valdkonnas sügavamaid teadmisi, mis võib tuua kaasa karjäärivõimalusi ja pakkuda eeliseid ka konkurentsitihedal tööturul, sealhulgas kõrgemapalgalisi ametikohti ja juhtivaid rolle tööstuses, akadeemilistes ringkondades ning teadusasutustes.

Soovid laiendada professionaalset võrgustikku. Doktoriõpe võimaldab sul kohtuda teiste teadlastega, kellega saad teha koostööd ja vahetada ideid. Lisaks saavad doktorandid juurdepääsu ülikooli teadlaste ja töötajate võrgustikule, mis aitab laiendada kontakte.

Isiklik areng. Doktorikraad nõuab märkimisväärset aja- ja jõupingutust, kuid see võib olla ka isiklikult tasuv. Doktorantidel on võimalus arendada kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamise ja suhtlemisoskust ning saada õpitava valdkonna tippeksperdiks.

Globaalne mõju. IKT valdkond areneb kiiresti ja edusammud selles valdkonnas mõjutavad ühiskonda oluliselt. IKT valdkonna doktorantidel on potentsiaal aidata kaasa uute tehnoloogiate arendamisele, mis võivad parandada inimeste elu ja muuta maailma.

Miks ühineda doktoriõppega TalTechis? Vastavad doktorandid ja selle läbinud inimesed:

  • TalTechi doktoriõpe on tasuta ning nominaalõppeperioodi (4 aastat) jooksul saab doktorant- nooremteadur töölepingu kohaselt Eesti keskmist palka.

  • Doktoriõppesse kandideerimise eelduseks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, tahe luua IKT maastikule uusi teadmisi ja lahendusi ning valmisolek teadustöö tegemisele pühenduda.

  • Doktoriõpe on interdistsiplinaarne ning meiega võivad ühineda kõikide valdkondade esindajad! Leida tuleb sobiv IKT-ga haakuv teema ja juhendaja.

  • Kandideerimine doktoriõppesse kestab juunikuu lõpuni!

  • Tutvu ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktoriõppe avatud konkurssidega.

Jaga
Kommentaarid