Tänavu kevadel elektri hinna tulevikku prognoosinud kliimaministeeriumi energeetikaosakond märgib, et lähtus konservatiivsest stsenaariumist. Eelmisel aastal oli Eestis elektri keskmine hind 9 senti kWh. Kui taastuva elektritootmise kasvatamise pingutused õnnestuvad, langeb elektri hind 2030. aastaks ligikaudu 6,6 sendini kWh. Lisades Eleringi plaanitavad investeeringud uutesse välisühendustesse ning tekkivad salvestusvõimsused, langeb 2035. aastaks elektri hind 4,9 sendini kWh.

Tarbijate elektriarve elektrihinna langusest aga palju väiksemaks ei jää. Põhjus on lisanduvad kulud, et meie elektrisüsteemi üleval hoida.