Loodusvarade eest vastutav minister Shane Jones ütles avalduses, et seaduseelnõu lõpetaks 2018. aastast kehtinud keelu, mis ei luba ettevõtetel teha naftauuringuid väljaspool Taranakit, energiarikast piirkonda Uus-Meremaa Põhjasaarel. Eeskätt on keelu kaotamine oluline avamere uuringute jaoks.

Eelnõu esitatakse parlamendile enne 2024. aasta lõppu, ütles minister.

„Maagaas on meie tulede põlemisel ja meie majanduse töös hoidmiseks ülioluline, eriti elektrinõudluse tippajal ja siis, kui tootmine on tuule-, päikese- ja hüdroenergia kõikuva tootmisprofiili tõttu madal, “ ütles minister Jones.

„Kui eelmine valitsus 2018. aastal uuringukeelu kehtestas, kahandas see ka investeeringuid meie gaasimaardlate edasiarendamisse, mis on vajalikud praeguse kasutustaseme säilitamiseks,“ lisas minister.

Uus-Meremaa paremtsentristlik valitsus tutvustas oma poliitilised plaane esmakordselt mullu novembris ja juba toona oli juttu, et vasaktsentristlike leiboristide juhitud valitsuse seatud uurimiskeeld plaanitakse tühistada.

Uus-Meremaa roheliste partei algatas eelmisel aastal petitsiooni keelu säilitamiseks, mida toetab keskkonnarühmitus Greenpeace.

Roheliste kaasjuht Chloe Swarbrick ütles otsust kommenteerides, et uus valitsus valab kliimakriisi tulekahjule bensiini peale. „Me saame säästvama ja tõhusama majanduse siis, kui seame esikohale puhta energia, mis töötab ühes keskkonnaga, mitte keskkonna vastu,“ ütles Swarbrick.