Kevadel lasi Tallinna linnavalitsus Hipodroomi kvartali arendajal ümber teha rekonstrueeritava Hipodroomi ristmiku projekti. Linna soov oli tuua ristmiku piirkonda rohkem rohelust. Selleks vähendati sõiduridade arvu Paldiski maantee linnast väljuval suunal. Nii Mustamäe kui Õismäe suunas jäi kaks sõidurida, millest üks erasõidukitele ja teine ühistranspordile.

Ristmiku läbilaskevõimet modelleerinud Tallinna transpordiametist kinnitatakse, et plaanitud lahendused ei oleks Hipodroomi ristmiku läbilaskevõimet vähendanud. Kuna sõiduridade vähendamise plaan sattus avalikkuse kriitika alla ja ka linnavalitsuses oldi erineval arvamusel, kas eelistada rohelust või rohkem sõiduridasid, on otsuse tegemine ristmiku tuleviku kohta pandud ootele. Linnavalitsus moodustas töörühma, et uurida võimalusi ristmiku läbilaskevõime suurendamiseks. Ühtegi alternatiivi ei ole veel arutatud, sest töörühma esimene kohtumine seisab alles ees, anti linnavalitsusest teada.