Riigikogu arutab Euroopa Liidu ECN+ direktiivi ülevõtmist, mille eesmärk on anda Konkurentsiametile rohkem jõudu kartellide ja monopolide järelevalveks. 28. mail kuulas Riigikogu majanduskomisjon erinevaid osapooli, et otsustada, kas konkurentsirikkumiste trahvide ülevõtmine peaks jätkuma haldusmenetluses või väärteomenetluses.

Majanduskomisjoni istungil osalesid komisjoni liikmed ning esindajad justiitsministeeriumist, õiguskantsleri kantseleist, Konkurentsiametist, ettevõtlusorganisatsioonidest ja advokatuurist. Haldusmenetlust toetas vaid justiitsministeerium, samas kui kõik teised kutsutud külalised pooldasid väärteomenetlust või pidasid seda vähemalt võimalikuks.