„Wise’i värske Norstati uuring näitab, et peame leidma viise, kuidas tehnoloogiateemad noortele põnevamaks muuta. Tehnoloogia on meie igapäevaelu järjest tähtsam osa, see mõjutab järjest sügavamalt kõiki sektoreid ning selle valdkonna tundmine ning enda kasuks tööle panemine on vajalik ja tulus oskus igale noorele. Et Eesti iduedulugu saaks jätkuda, on meil vaja rohkem tehnoloogiaalaste teadmistega inimesi, kes saaksid luua maailmamuutvaid lahendusi, kasvatada edukaid ettevõtteid ning viia nii Eesti majandust edasi,“ selgitab Kristjan Erik Liive, Wise’i andmeteadlane.

Oluline on kaasata rohkem tüdrukuid

Liive selgitab, kuidas ettevõtted saavad siin õla alla panna, pakkuda töövarjutamisi, luua praktikakohti, käia koolides erialasid tutvustamas ja aidates koolidel teema õpilastele lähemale tuua ja põnevamaks teha. „Endiselt on oluline kaasata ka rohkem tüdrukuid, sest valdkond on jätkuvalt populaarsem poiste seas. Ometigi sobivad tehnoloogia erialad absoluutselt kõigile ning koos saame selle soopõhise stigma murda,“ lisab Liive.

Uuringus osales üle kolmesaja 16–19-aastase põhikooli lõpuklassi, gümnaasiumi ja kutsekooli noore üle kogu Eesti. Wise uuris noorte eelistusi hariduses ja karjääris esimest korda 2018. aastal ning on alates 2021. aastast teinud seda igal aastal.

Uuringus osales 307 noort

Sel kevadel läbi viidud uuringu tulemused näitavad järgmist.

  • Huvi tehnoloogiahariduse vastu on jäänud samaks. 45% vastanutest märgivad, et nad tõenäoliselt ei plaani IT-d või tehnoloogiat õppima minna (neist 51% tüdrukutest) ning 21% ei plaani seda kindlasti mitte (neist 27% tüdrukutest). Eelmisel aastal olid need näitajad vastavalt 40% ja 25%.

  • Tüdrukutel on tehnoloogiahariduse vastu märgatavalt väiksem huvi. Vaid 11% uuringule vastanud tüdrukutest ja 47% poistest on soov õpiteed tehnoloogiavallas jätkata. Ka kahel eelneval aastal on tüdrukute huvi olnud läbivalt väiksem kui poistel.

  • Huvi tehnoloogia õppimise vastu on maapiirkondades aastaga märgatavalt langenud. Alates 2022. aastast on Wise uuringusse kaasanud regionaalse vaate ning kahel eelmisel aastal on huvi tehnoloogiaerialade vastu maapiirkondades hüppeliselt kasvanud (2023. aastal oli vastanute huvi keskmiselt 36%). Sel aastal vastanud noortest aga tahavad IT-d või tehnoloogiaga seotud alasid edasi õppima minna vaid 15% maapiirkondade noortest.

Wise’i tellitud ning sel kevadel Norstati poolt läbi viidud uuringus osales 307 noort, kellest 106 olid tüdrukud ja 201 poisid. Uuringu sihtrühma moodustasid Eesti õpilased, kes 2023/2024. õppeaastal õpivad põhikooli 9. klassis, üldhariduskooli gümnaasiumiastmes või muus keskharidust andvas õppeasutuses (omandavad kutsekeskharidust).