Kelle peas see kontode jälgimise plaan sündis?

Maksuameti ülesanne on kehtivad maksud võimalikult hästi kokku koguda. Muidugi jälgitakse teiste riikide praktikat ja mõeldakse, mida meie saaksime teistmoodi teha. Rahvusvaheliselt on finantskontode infovahetus juba mitu aastat toiminud. See on andnud maksuametile infot, kelle maksukäitumine on riskantne ja vajab kontrollimist.