Kood/Jõhvi kaasasutaja Taavet Hinrikuse sõnul on kood/Sisu avamine esimene samm koodikoolide võrgustiku rajamisel. „Oleme Eestis ennastjuhtiva õppijaga koolimudelit arendades näinud potentsiaali meie haridusinnovatsiooni eksportimiseks teistele turgudele. Nii saame luua oluliselt rohkematele inimestele uusi karjäärivõimalusi tehnoloogiasektoris, aga kindlasti elavdame seeläbi ka piirkonna ettevõtluselu,“ lisas Hinrikus.

Esimene kood/Sisu lend 150 õppijaga alustas õppetööd märtsis. Sel nädalal avatakse õppijatele uued õpperuumid Kuopios. Esimesse lendu kandideeris üle 2000 huvilise. Õppijatest 25% on naised, rahvusvahelise lennu keskmine vanus on 33.

Kood/Jõhvi tegevjuht Lauri Haav kommenteeris, et huvi kaasaegsete tehnoloogiahariduse õppeviiside ja kood/Jõhvi senise kogemuse vastu tuli Soome ettevõtjate poolt. „kood/Sisu asutajad on Kesk-Soome juhtivad ettevõtted, eestvedajaks 140-aastase ajalooga KPY Group. Nende soov oli oma piirkonda tuua uut hingamist innovaatilise hariduse näol ja kood/Jõhvi valiti partneriks kooli rajamisel,“ lisas Lauri Haav.

Mudel põhineb grupiõppe meetodil

Koodi koolimudel sisaldab õppeplatvormi ja õppekava, brändi kasutamist, kooli lansseerimise ja tegutsemismudelit, partnerlussuhete ülesehitamise ja toimimise loogikat, koolielu korraldamise juhiseid ning õppeplatvormi. Uute koolide asutajad palkavad ise endale tiimi, kes hakkab kooli igapäevase opereerimise ja arendamisega tegelema.

Kood/Jõhvi koolimudel on ise- ja grupiõppe meetodil põhinev tehnoloogiaõpe, mille eesmärk on koolitada välja full-stack tarkvaraarendajaid. Koolis õpitakse 12-kuulise programmi käigus nii probleemilahendusoskusi kui tiimitööd, nii front kui ka back end tarkvaraarendust ning viimases etapis spetsialiseerutakse teatud valdkonnale, nt. küberturvalisus, mobiilirakenduste arendus, tehisintellekt, andmeanalüüs, jm.

Kood/Jõhvi viies lend õppijaid alustab 13. septembril 2024, sisseastumistesti saab teha kuni 28. juulini. Testi edukalt läbinud kustutakse augustis 3-nädalasele sprindile, kus sõelutakse välja koodikoolis jätkavad õppijad.

Mõlemal koolil on ühine eesmärk edendada tehnoloogiasektori mitmekesisust ja koolitada mitmekülgseid, praktiliste oskustega programmeerijaid, et vastata tööturu muutuvatele vajadustele. Kood-koolides õppimise ainus eeltingimus on vanus (vähemalt 18) ja nii Eesti kui Soome koolide õppijate seas on võrdselt nii otse gümnaasiumist tulnuid kui ka ümberõppijaid, kel varasem töökogemus meditsiinist, hotellindusest, haridusest, merendusest jne.

2021. aasta sügisel avatud kood/Jõhvi on rahvusvaheline programmeerimiskool, mille eesmärgiks on pakkuda iseõppimismeetodil praktilist projektipõhist kogemust, oskust töötada tiimis ning arendada enesejuhtimisoskusi. Seni on kood/Jõhvi vastu võtnud neli lendu 600 õppijaga, esimesed 100 lõpetanut on sisenenud tööturule. Kood/Jõhvist on välja kasvanud ka esimesed iduettevõtted - MindSee, strikt.tech. Õppijaid on kokku 33 eri rahvusest, nende keskmine vanus on 28 aastat, neist 25% on naised.