Raft Capital Managementi partnerite ringi kuulub mh Imre Visse, kes varem töötas aastaid KPMG Eesti ühinemiste ja omandamiste (M&A) valdkonna juhina ning enne seda Swedbanki Corporate Finance’i juhina. Ettevõtte partnerid on veel Artūras Gegužis, Andrejus Boicovas ja Gintautas Galvanauskas.

Visse sõnul keskendub Raft Capital investeeringute tegemisel kasvavatele ja kasvupotentsiaaliga Balti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Nende seas on eksportivad tootmisettevõtted, uuenduslikud ja innovaatilisi tooteid arendavad ettevõtted, teenindusettevõtted ja muud kasvupotentsiaaliga ettevõtted.

„Investeerimisobjekti valikul on meile oluline, et ettevõttel oleks teatav eristumine konkurentidest. Eelistatud on ka laiema organisatsioonilise struktuuriga ettevõtted, mida ei juhi vaid üks või paar inimest. Meie eesmärk on teha koostööd juhtkonnaga, et kasvatada neid ettevõtteid, viia nad järgmisele arengutasemele ja muuta niimoodi huvitavaks Põhjamaade ja laiemalt Euroopa strateegilistele ja finantsinvestoritele,“ selgitas Visse pressiteates.

Investeering kuni kümme miljonit eurot

Raft Capitali partneri sõnul on juba käimas dialoog mitmete konkreetsete äriühingutega, millesse planeeritakse investeerida. Investeeringu suurus ühe ettevõtte kohta on vahemikus kaks kuni kümme miljonit eurot. Visse sõnul jääb selliste ettevõtete müügitulu tavapäraselt 3–50 miljoni euro vahemikku ja EBITDA 0,5–5 miljoni euro vahele. Ta ei välistanud ka huvitavate väiksemate ettevõtete omandamise võimalust.

„Balti riikides kui meie peamises investeerimispiirkonnas näeme üldiselt EL-i keskmisest kõrgemat majanduskasvu, kuid omakapitali rahastamisallikate piiratus vähendab ettevõtete kasvu- ja laienemisvõimalusi. Lisaks seisavad enamik Balti ettevõtteid silmitsi vajadusega laieneda suurematele eksporditurgudele, et saavutada jätkusuutlik pikaajaline kasv ja äratada kvaliteetsete strateegiliste ja finantsinvestorite huvi,“ ütles Visse.

Ta lisas, et Raft Capital kaalub ka jätkuinvesteeringuid naaberturgudel, Põhjamaades ja Poolas asuvatesse ettevõtetesse, kui need investeeringud tooksid portfelliettevõtetele selget sünergiat ja kasu. Visse sõnul juhindub fond selgelt määratletud ESG (keskkonna, sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse ja juhtimise) kriteeriumidest.

Investoriteks Euroopa Investeerimisfond ja Luminor

Visse lisas, et peab fondi tugevuseks meeskonna varasemat kogemust. „Neljast partnerist kolm on töötanud koos SEB investeerimispanganduses ja riskikapitali ettevõtetes ning teinud koostööd erinevate keeruliste finantsprojektide elluviimisel nii Baltikumis kui Põhjamaades. Meie kokkutulemine oli ajendatud ühisest huvist, turuvõimalustest ja veendumusest, et me saame aidata ettevõtetel jõuda rahvusvahelises äritegevuses juhtpositsioonile mitte ainult Balti piirkonnas, vaid ka laiemalt,“ ütles Visse.

Tema sõnul kajastub see veendumus ka fondi nime „Raft - parv“ valikus, viidates parvele, mis suudab ettevõtteid turvaliselt üle takistuste soovitud sihtkohta viia.

Raft Capital Baltic Equity Fundi kaudu investeerivad Euroopa Investeerimisfond, INVEGA, Luminor ning teised erainvestorid. Kokku kaasati investeeringuid 50 miljoni euro ulatuses.