Komisjon märgib teates, et mullu oktoobris algatatud uurimise põhjal on jõutud esialgsele järeldusele, et Hiina akutoitega elektrisõidukite väärtusahel saab kasu ebaõiglasest subsideerimisest, mis võib tekitada ELi tootjatele majanduslikku kahju.

Komisjon on pöördunud Hiina ametiasutuste poole, et teemat arutada ja uurida võimalusi probleemi lahendamiseks WTO nõuetele vastaval viisil. Hiina kaubandusministeerium vastas Reutersi andmetel avaldusele, et jälgib hoolikalt olukorda ning on valmis astuma täiendavaid vastusamme, et kaitsta Hiina ettevõtete õiguseid.

Euroopa Komisjon on ka avalikustanud ajutiste tasakaalustavate tollimaksude taseme, mille ta kehtestaks Hiinast pärit akutoitega elektrisõidukite impordi suhtes, kui Hiina ametiasutustega peetavad arutelud ei vii sobiva lahenduseni. Ajutised tollimaksud hakkaksid kehtima alates 4. juulist tagatisena. Mis kujul, selle määrab kindlaks liikmesriigi toll. Tollimaksud nõutakse sisse ainult juhul, kui kehtestatakse lõplikud tollimaksud.

Tollimaksud, mida komisjon kohaldaks kolme valimisse kaasatud Hiina tootja suhtes, oleksid järgmised:

• BYD: 17,4%

• Geely: 20%

• SAIC: 38,1%.

Teiste Hiina elektrisõidukite tootjate suhtes, kes tegid uurimises koostööd, kuid keda ei kaasatud valimisse, kohaldataks kaalutud keskmist tollimaksu 21%. Kõigi teiste Hiina elektrisõidukite tootjate suhtes, kes uurimises koostööd ei teinud, oleks tollimaks 38,1%.

Hetkel kehtib Hiinast toodud elektriautodele 10% tollimaks, millele uus maks lisanduks juurde. Varem prognoositi, et täiendav tollimaks võiks jääda vahemikku 20-25%. Tollimaksudest võivad pihta saada ka Lääne autotootjad nagu Tesla, BMW ja Renault, kes toodavad autosid Hiinas ja tarnivad sealt autosid Euroopa Liitu.