Ehkki avalikkuse jaoks tuli Rail Balticu 10–19 miljardi eurone eelarvepuudujääk halva üllatusena, ei olnud täna avaldatud riigikontrolli aruandes Salometsa jaoks suuri avastusi. „Kuna oleme olnud selle ülevaate koostamise juures, siis minu jaoks ei olnud seal suurt midagi uut. Lisaks meile oli aruandes välja toodud info teada ka kõikidel juhtimistasanditel, sealhulgas valitsusel. Seega ma võrdleks seda aruannet lahtisest uksest sisse murdmisega,“ sõnas 2022. aasta aprillist projekti juhtiv Anvar Salomets.

Rail Baltic Estonia sõnul olid riigikontrolli esile toodud mured seotud peamiselt projekti rahastusega, mille eest vastutab eeskätt kliimaministeerium. RB Estonia osa on projekti ehituslik pool ja selles kohta esile toodud murede lahendamine Salometsa sõnul juba käib. „Meie peamine väljakutse on täna mahajäämust tasandada. Ehk me peame jõudma projekteerimisest kiiremini ehitusse. Usun, et oleme selle mure lahendamisega viimasel ajal ka üsna hästi edenenud,“ ütles Salomets, viidates ehitusse jõudnud põhitrassi hangetele.