Küsimus:

Millised seadused kaitsevad inimest olukorras, kus alla 18-aastasena (alaealisena) sai pärandiks kinnisvara. Selle isiku ema oli surnud ning ainus hooldaja oli isa. Isa tegi kinnisvara müügitehingu veel momendil kui laps oli alaealine. Laps on juba täisealine mitu aastat ja küsib selle raha kohta, kuid isa ei anna seda. Millised paragrahvid siin kaitsevad pärandi saajat?