Kuidas viia teadmised kiiremini ühiskonda, et üldine tarkuse tase tõuseks? Kunagine Tallinna Tehnikaülikooli õhtuse teaduskonna dekaan professor Heino Ross ütles 1994. aasta lõpuaktuse viimase lausena kuldsed sõnad: „Minge ja lahjendage oma uute teadmiste ja tarkustega seda lollust, mis ümberringi valitseb!“ Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on kogu oma tegutsemisaja jooksul soodustanud toetuste kaudu teadmise ja tarkuse kiiremale jõudmisele ühiskonda. Teisisõnu on Arengufond koostöös ettevõtjatega toetanud stipendiumitega tudengite õpinguid, andes neile võimaluse keskenduda võimalikult parima hariduse saamisele. Hea haridusega ülikooli lõpetajad on esimesed piisad ühiskondliku tarkuse meres.

Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi eesmärk on aidata kaasa tehnikaülikooli ja selle üliõpilaste arengule. Selleks annab fond koostöös erasektoriga välja stipendiume, vahendab erinevaid toetusi vastavalt ülikooli arengu- ja tegevuskavale ning paigutab fondile toetusena laekunud vahendid majanduslikult otstarbekalt. Lihtsalt öeldes tõuseb Arengufondist kasu nii tudengile kui tööandjale.

Parimad spetsialistid sirguvad tingimustes, mis kohe võimalikult lähedalt tulevasele töökohale vastavad, sest iga ettevõte ja tema spetsiifika on omanäoline, ja seega talentide n-ö peenhäälestus toimub ikka lõpuks iga tööandja juures eraldi. Arengufond võimaldabki tänasele tudengile ja tulevasele tippspetsialistile koostöös edumeelsete ettevõtetega juba täna aru saada, milliseid probleeme ta tulevikus lahendama hakkab. Ettevõtted on hea meelega valmis oma tulevasi tipptegijaid stipendiumitega toetama ning juba õpingute ajal ise neid praktiliste teadmistega täiendama.

Tehnikaülikooli Arengufond on toimiv sild tänase ettevõtja ning tema parima tulevase töötaja vahel. Arengufond kogub ja vahendab toetusi (stipendiume) TalTechis õppivatele talentidele, õppejõududele ja teadlastele, et aidata siinsetel ettevõtetel leida Eesti parimad spetsialistid ja neid nende õppe- ja teadustöös toetada. Lisaks pakuvad partnerid stipendiaatidele (ja ka kandidaatidele) tuge praktikakoha leidmisel, lõputöö teema püstitamisel, mentoritena või tööle asumisel peale õpingute lõpetamist.

Alates 1991. aastast on Tehnikaülikooli Arengufond koostöös oma partneritega kasvanud Eesti suurimaks tudengeid toetavaks sihtasutuseks. Lisaks ettevõtete ja eraisikute ühekordsetelt stipendiumitele on võimalik jäädvustata oma nimi ja pärand alatiseks läbi nimeliste kogumisfondide, kus nii toetuseks annetatud vahendeid kui nende paigutamisel teenitud tulu kasutatakse toetuste maksmisel.

Pildil vasakult Rein Lind nimelise fondi asutajad Ruuda Lind ja Lauri Lind, TalTech rektor Tiit Land ja Arengfondi nõukogu esimees Robert Kitt.

Tehnikaülikooli Arengufondi toetamisel on alati olnud suur roll Tehnikaülikooli vilistlastel. Arengufondi põhikapitaliks on 1999. aastal seitsme tehnikaülikooli vilistlase Toomas Lumani, Väino Kaldoja, Toomas Annuse, Jüri Mõisa, Andres Sarri, Olari Taali ja Koit Uusi annetuste kaudu asutatud Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi Vilistlaskapital, mille eesmärk oli annetuste investeerimine ning investeerimistuludest stipendiumite maksmine. Alates asutamisest toetas vilistlaskapitali loomist kümne aasta jooksul 55 vilistlast ning koguti 175 000 eurot.

Tervikuna hariduse ning sealhulgas kõrghariduse rahastamise temaatika on teravalt päevakorral. Üha olulisemaks ja aktuaalsemaks on muutumas hariduse rahastamine erakapitali abil. Eesti ainukese tehnikaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ning kogu Eesti ühiskonna tulevikuperspektiive ja võimalusi silmas pidades on kriitiliselt viimane aeg suurendada panustamist inseneriharidusse ning parandada inseneriameti prestiiži.

Selleks on Arengufond avanud taas ühinemise vilistlaskapitaliga, et kasvatada fondi põhikapitali mahtu. Kõigil tehnikaülikooli vilistlastel on kas eraisikutena või ettevõtete kaudu võimalus vilistlaskapitaliga liitumiseks.

Teine toetamisvõimalus, ning mitte ainult vilistlastele, on panustada Arengufondi juurde loodavasse kogumisfondi, Eesti insenerihariduse Sihtkapitali, mille eesmärk on tehtud sissemaksetest ning investeeringute kasvikutest kas täielikult või osaliselt finantseerida tehnikaülikoolis kriitilise tähtsusega õppekavasid või professuure.

„Teadus on organiseeritud teadmised, tarkus on organiseeritud elu,“ ütles Saksa filosoof Immanuel Kant. Edukaimad ettevõtted on need, mis organiseeritud teadmistest tegeliku elu teevad. Tehnikaülikooli Arengufond pakub selleks juba täna tõhusat võimalust.

Võta meiega ühendust ja räägime täpsemalt: arengufond@taltech.ee

Jaga
Kommentaarid