Ettevõtte prognoosi järgi kasvab Wise alanud 2025. majandusaastal aeglasemalt, kui lõppenud 2024. majandusaastal. Wise’i 2024. majandusaasta lõppes 31. märtsi seisuga. Pikemas plaanis kasv stabiliseerub tänu klientide kasvule, kõrgematele intressimääradele ning suuremale konto kasutamisele, märkis ettevõte.

Kui 2024. majandusaastal kasvas Wise’i põhitulu 31%, siis uueks majandusaastaks prognoosib ettevõte 20-25% kasvu.

„2024. aasta oli Wise’i jaoks järjekordne tugev kasvuaasta. Me liigutasime maailmas 118,5 miljardit naelsterlingit 12,8 miljoni kliendi jaoks, mis on 29% rohkem kliente kui eelmisel aastal, kusjuures suur osa kasvust tulenes Wise’i konto populaarsusest,“ märkis ettevõtte juht ja kaasasutaja Kristo Käärmann.

Ettevõtte põhitulud kasvasid aastaga 31% 1,2 miljardi naelsterlingini ning kasum enne maksude mahaarvamist oli 242 miljonit naela, mis on 226% kasv. Tugeva kasumi tõi ettevõtte sõnul nii klientide arvu kasv, kõrgemad intressimäärad ning suurem konto kasutamine.

Keskpikas perspektiivis sihib Wise maksueelse kasumi marginaaliks 13-16%, mis teeb kohandatud EBITDA puhul marginaaliks 20-23%.

„Klientide arvu kasvust tingituna ootame keskpikas perspektiivis alates 2024. majandusaastast tulu kasvu 15-20% CAGR (keskmine aastane protsentuaalne muutus - toim). 2025. majandusaasta aluseks oleva tulu kasv võrreldes 2024. majandusaastaga on eeldatavasti 15-20% ning 20-25% kui võtta arvesse lõppenud aasta tugevamaid tulemusi.

Alates aasta algusest on Wise aktsia langenud ligi 19%.