Eesti Vabariiki on ehitatud tänaseks 33 aastat. Meil on rikas kultuuripärand, mida põlvest põlve edasi antakse ning olenemata viimaste kvartalite raskustest võime vaadelda Eestit ikkagi kui kiiresti areneva majandusmaastikuga riiki. Lisaks on taasiseseisvumisega toimunud märkimisväärne muutus inimeste suhtumises heategevusse.

Heategevuse trendid

MTÜ-d ja SA-d mängivad olulist rolli heategevuse kasvul. Lisaks ei oodata enam kontoris toetuste laekumist kontole, vaid kõik teevad sihipärast tööd toetajate kaasamiseks.

Erasektori annetustega on võimalik paindlikumalt ja kiiremini suunata vajalikke ressursse just nendesse kitsaskohtadesse, kuhu seda kõige enam tol hetkel on vaja. Nii on näiteks Tehnikaülikooli Arengufondi juurde teedeehituse, taristu- ja projekteerimisettevõtete koosjõul loodud Peep Sürje nimeline stipendiumifond, mille eesmärk on tänaseid tudengeid tunnustada, aga ka valdkonda populariseerida. Kui mõned aastad tagasi tuli antud erialale õppima vaid mõni üksik noor, siis tänaseks on olukord parem ning igal aastal asub teedeehitust ja geodeesiat õppima ca 20 noort.

Sarnaseid stipendiumifonde on vilistlaste ja ettevõtete eestvedamisel ja toel Arengufondis algatatud mitmeid. Näiteks 2023. aastal asutatud endise rektori Andres Keevalliku stipendiumifond, millesse on panustanud hulk eraisikuid aga ka ettevõtteid. Stipendium on suunatud IT erialade doktorantidele, et tagada ülikoolis akadeemiline järelkasv. Südantsoojendava panuse tegi sellesse fondi tehnikaülikooli vilistlane, pikaaegne ülikooli toetaja ja Büroomaailma asutaja Jüri Ross (loe lugu siin), kes oma väärika juubeli puhul palus kingi asemel teha toetuskanded just sellesse stipendiumifondi. Nii koguti fondi üle 4500 euro.

Tehnikaülikooli vilistlased on aktiivsed toetajad

Ligikaudu 80% ülikooli ja Arengufondi toetajatest (eraisikud ja ettevõtete juhatuse liikmed) on tehnikaülikooli vilistlased, kes on TalTechi patrioodid, aga tunnetavad tööturul ka oma valdkonnas inseneride puudust ning on valmis järelkasvu tagamisse rahaliselt panustama. Näiteks loodi endise stipendiaadi ning ehitusinsener Erik Tederi eestvedamisel stipendiumifond (loe fondist siin) inseneriteaduskonna ettevõtlike õppurite toetamiseks. Poole aastaga kaasati fondi enam kui 20 000 eurot. Tänaseks on ka esimesed kuus 1500-eurost stipendiumi ka välja makstud.

Tehnikaülikooli Arengfondi kaudu välja makstavaid stipendiume toetab igal aastal pea 100 ettevõtet. Ettevõttenimeline stipendium täidab väga mitmetahulist eesmärki – valdkonna järelkasvu toetamine ja erialade populariseerimine, ettevõtte ja tööandja bränding, talendibaasi loomine ettevõttesse jpm. Näiteks on fondi ühed pikaajalisemad toetajad Harju Elekter ning Viru Keemia Grupp. Viimase personali osakonna juhataja Tea Allikmäe on maininud, et nendele on oluline energeetika talentide pidev pealekasv ja seda eriti Ida-Virumaa piirkonnas. Seepärast toetab ettevõte eeliskorras TalTechi Virumaa kolledž üliõpilasi.

Pildil vasakult: Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu Vilistlaskogu stipendiaat Maarja-Liis Engel, fondi asutaja ja eestvedaja Erik Teder, TalTechi Arengufondi nõukogu liige Sirli Männiksaar.

„Mul on hea meel, et inseneeria vilistlased eeskuju näitavad, aktiivselt järelkasvu eest seisavad ja tehnikaülikooli tagasi panustavad. Arengufondi kaudu toetamine ühendab kõiki olulisi osapooli: tudengeid, vilistlasi ja ettevõtjaid ning see toob vahetut kasu tudengitele ja pikemas perspektiivis kindlasti kogu ühiskonnale, sest aitab kaasa insenerihariduse populariseerimisele ning inseneriameti väärtustamisele Eestis,“ sõnas TalTechi vilistlasliikumise ja toetussuhete osakonna juhataja Ergo Metsla.

Kokkuvõttes saab rahul olla, et Eestis on tehtud palju õigeid samme selle suunas, et luua edukas annetuskultuuri ja kogukonna tunnetus. Kõrgharidusele annetamine ja selle toetamine ei ole veel nii tavapärane kui mõnes lähiriigis (nt Soome, Taani, Rootsi) ja kaugemates lääneriikides, kuid oleme sinna poole teel. Positiivset tunnetust kinnitab ka noorema põlvkonna aktiivne osalemine ja kaasa rääkimine ning tänaseks edukate ettevõtjate valmisolek annetada.

Uuri lähemalt võimalusest panustada avalikkesse stipendiumifondidesse: toeta.taltech.ee või kirjuta arengufond@taltech.ee.

Jaga
Kommentaarid