1. Riigipoolne võimendus tulumaksutagastuse näol

Kolmandas sambas saad investeerida mugavalt riigipoolse 20% võimendusega. Kui teed oma kolmandasse sambasse sissemakseid kuni 15% brutopalgast või kuni 6000 eurot aastas, maksab riik sulle sellest tagasi 20% tulumaksu.

Näiteks on levinud praktika suunata kasvama igakuine lapsetoetus, millest kasvab aastate jooksul märkimisväärne summa, millega last tulevikus toetada. Näiteks juba igakuise 80 euro suunamisel kolmandasse sambasse saadki aasta peale kokku 192 eurot tulumaksu tagasi. See annab lapse tulevikuks kõrvale pandud raha tootlusele võimsa edumaa – sellist võimendust ei paku ükski teine investeerimisvõimalus.

Tuleva kolmanda samba pensioni kalkulaatoriga saad arvutada, kui palju on sul mõistlik sinna koguda ja kui suur on sinu tulumaksu võit.

2. Indeksfondid on pakkunud kogujatele paremat tootlust

Indeksfondide tootlused on ajalooliselt pakkunud paremat tootlust kui kindlustus- ja muud kogumistooted – sh need, mida turundatakse „lapsele raha kogumise“ sildi all. Oma kolmandat sammast indeksfondi kogudes on sul võimalus investeerida laiapõhjaliselt mitme tuhande börsiettevõtte aktsiatesse ja teenida nii maailmaturu tootlust. Milliseks kujuneb maailmaturu tootlus tulevikus? Seda ei saa keegi sulle lubada, sest ükski tootlus pole garanteeritud.

3. Madalamad tasud

Võrreldes teiste investeerimistoodetega on kolmanda samba indeksfondide tasud enamasti soodsamad, eriti kui vaadata eraisikuna investeerimise vaatepunktist. Igalt tasudeks makstud eurolt jääb tootlus teenimata. Seepärast on esmalt mõistlik investeerida maailma juhtivate ettevõtete aktsiatesse kolmanda samba kaudu ja valida fond, mille jooksvad tasud jäävad alla 0,5% aastas.

4. Kolmanda samba sissemakseid ei pea ise deklareerima

Igal aastal tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada tuludeklaratsioon, kus on vajalik märkida ära ka kõik aasta jooksul tehtud investeeringud. Erinevalt teistest investeeringutest jõuab kolmanda samba sissemaksete info sinu deklaratsioonile automaatselt. See on päris oluline ajaline võit.

Kusjuures kas teadsid, et kui lapse nimel on eraldi investeeringuid, tuleks ka neid hoolikalt igal kevadel deklareerida. Kui sul on mitu last ja avad neile kõigile eraldi kogumistooted, muutub sinu halduskoormus veelgi suuremaks.

5. Väljamaksetele puuduvad piirangud

Kui ühel hetkel on vaja kogutud raha kasutada, saad kolmandast sambast raha välja võtta igal hetkel, kas osaliselt või täielikult. Erinevalt kindlustus- ja kogumistoodetest pole Tuleva kolmanda samba fondil siduvaid tähtaegu ega piiravaid tingimusi.*

Kui võtad raha kasutusele pärast 55. eluaastat (või kui avasid oma III samba konto hiljem kui 2021. aastal, siis pärast 60. eluaastat), pead tasuma riigile soodustulumaksu vaid 10%. Tõenäoliselt on just siis hea aeg kinkida kogutud raha lapsele näiteks esimese kodu sissemakseks. Kui raha on vaja välja võtta varem, maksad lihtsalt 20% tulumaksu. Raha makstakse sinu valitud kontole välja nelja tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist.

6. Paindlikum haldamine

Kolmanda samba vara on lapsevanema enda nimel. Kuigi esialgu võib see tunduda piirav, annab see tegelikkuses vara haldamisel paindlikkust. Nii saab vanem ise otsustada, kuhu ja millal investeerida, ning soovi korral müüa soetatud kolmanda samba osakuid endale sobival ajal ja summas. Lapse nimel oleva investeerimiskonto puhul tuleb arvestada, et rahaliste tehingute tegemine toimub selleks ettenähtud tingimustel ja kohtu poolt väljastatud loal.

7. Suurem kontroll kogutud kapitali üle

Oluline on ka ära märkida, et lapse täisealiseks saamisel saab laps teha kõik oma investeerimisotsused ise ja kontroll investeerimisportfelli ja -otsuste osas läheb vanemalt talle üle. Võibolla pole see kõigi jaoks tähtis, aga arvestada tasub võimalusega, et lapse nimel muudesse investeerimistoodetesse kogutud summa ei pruugi sel juhul kuluda vanema ootuste kohaselt.

8. Kolmas sammas on pärandatav

On muidugi ka võimalus jättagi kogutud raha tulevikuks enda kolmandasse sambasse kasvama, sest vanemal õnnestub last toetada jooksvatest säästudest. Kolmas sammas on pärandvara ehk selle saab soovi korral oma lastele ka pärandada. Nii saavad lapsed tulevikus ise otsustada, kas soovivad kanda pärandatud fondiosakud oma kolmandasse sambasse edasi kasvama või võtavad rahas välja.

Miks ei ole mõistlik lapse enda kontole raha koguda?

Kui raha läheb lapse pensionikontole, saab tulumaksu tagasi laps – aga ainult sellisel juhul, kui tal on piisavalt teenitud tulu, millelt tulumaksu kinni pidada. Enamik lapsi tööl ei käi või ei ole nende sissetulekud suuremad kui maksuvaba tulu, mistõttu ei teki neil ka tulumaksukohustust. Sellisel juhul jääb tulumaksuvõit saamata. Esimene prioriteet võiks seega olla kindlasti enda kolmanda samba täitmine ja alles seejärel kaaluda muid võimalusi kogumiseks.


* Tuleva III sambas puuduvad väljumistasud, kuid mõned pankade III samba pensionifondid küsivad siiski väljumistasu ehk tagasivõtmistasu. Seetõttu tasub alati esmalt veenduda, et valid fondi, millel sellist ebamõistlikku tasu ei ole. Pensionikeskuse lehel saad võrrelda kõikide III samba fondide tasusid.

Finantsteenust pakub Tuleva Fondid AS. Tutvu pensionifondi tingimuste, prospekti ja põhiteabega aadressil tuleva.ee ning küsi nõu asjatundjalt tuleva@tuleva.ee või 644 5100. Mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus. Palun pane tähele, et Tuleva ühistu, Tuleva fondivalitseja ega Tuleva töötajad ei anna sulle investeerimisnõu ega saakski anda, sest me ei ole taotlenud investeerimisnõustamise tegevusluba. Anname alati endast parima, et jagada sinuga ausalt ja arusaadavalt infot, mida arvesse võttes saad ise otsustada. Maksustamine oleneb isikuga seotud asjaoludest, sh residentsusest. Maksuseadused muutuvad ajas. Tulumaksu tagasisaamiseks tuleb esitada tuludeklaratsioon.

Jaga
Kommentaarid