Rõngu Pagari juht Jaanus Peri sõnab, et seitse aastat on pagaritööstus tegutsenud laiali kahes majas, kuid kogu tootmist laiendav ja ühe katuse alla toov uus hoone annab võimaluse käivitada robotiseeritud küpsiste valmistamise liin. Robotid võetakse kasutusele seetõttu, et käsitööna tehtavate küpsistega on väga keerukas turul konkureerida. Oodata on uusi tooteid, aga Jaanus Peri ei ütle veel, milliseid. Rõngu Pagar mõtleb ka toodangu eksportimisele ja siin vaadatakse tähelepanelikult ESG ehk kestlikkusaruandega seonduvate nõuete täitmist, ja seda võimaldavad protsessid uues tootmishoones senisest paremini.

Projekteeritav juurdeehitus liidab olemasolevad hooned ühtseks terviklikuks tootmishooneks ning on ühenduses olemasoleva, renoveeritava pesula-remondihalliga.

Mapri Ehituse müügijuht Margus Väärsi ütleb, et seitse aastat tagasi, 2017. aastal ehitasid nad tootmishoone Rõngu Pagarile ning nüüd ette võetav laiendamine kasvatab hoone mahtu kolm korda. „Projekteerisime ja rajame hoone vastavalt Rõngu Pagari tootmise spetsiifikale ning toiduainetööstuse kõrgetele nõuetele,“ räägib ta. Tootmist alustatakse uues hoones järgmise aasta alguses. Laiendust juhib Mapri Ehituse projektijuht Tambet Aru.

Rõngu Pagar on enam kui 25-aastase ajalooga pereettevõte, mis toodab pagari-, kondiitri ja sügavkülmutatud tooteid, mida sortimendis on üle 300. Tootmisprotsessis lähtutakse põhimõttest, et ise ei lisa mitte ühtegi säilitus- ega E-ainet tootesse.

Ettevõtte tootmine on üles ehitatud selliselt, et loodusesse soojust ei saadeta. Soojuse, mida toodavad külmagregaadid, kasutatakse enda tarbeks ära ning ahjudelt tuleva soojusega toodetakse enda tarbeks sooja vett. 2022. aasta sügisest on kogu tootmine päikeseenergial.