Vladislav Fjodorov, kes magistritasemel lõpetas TalTechis majandusanalüüsi eriala, on võtnud nüüd sihiks doktorikraadi kaitsmise. Ta valis välja õppekava „Ärindus, majandus ja valitsemine“ majandusteaduse ja rahanduse eriala.

„Mind on lapsepõlvest saadik huvitanud numbrid,“ tunnistab ta. „Minu erialal ongi suur osa õpingutest ja tööst seotud arvude ning andmete analüüsiga.“ Andmete analüüs paelub teda just seetõttu, samade andmete analüüsimiseks saab kasutada mitmeid erinevaid viise. „Iga kord on teekond ehk andmete saamine – nende puhastamine – analüüsimine – tulemuste tõlgendamine põnev. Iialgi ei tea, milliste tulemusteni välja jõuad,“ nendib Vladislav.

Lisaks on andmeanalüüs tänapäeval väga aktuaalne. Andmete hulk aastatega vaid suureneb ning nõudlus inimeste järele, kes oskaksid neid hallata, töödelda ja mõtestada, kasvab.

Unistus ja küsimused

Doktoriõpingute raames uurib Vladislav, kas ja kuidas on omavahel seotud indiviidide vaimne tervis ning majandus- ja finantsotsused. Saadud tulemused saavad olema kasulikud nii poliitikakujundajatele kui seeläbi ka ühiskonnale, pakkudes vastuseid seni vastamata küsimustele.

Praegu vastuseid loomulikult veel pole. On unistus doktorikraadist ja selle suunas astutud sammud. Nii on Vladislav osalenud mitmetel teadusseminaridel ja -konverentsidel, aga ka suvekoolides. Need võimaldavad koguda uusi teadmisi, luua uusi kontakte ja tutvusi ning unustamatuid mälestusi.

„Rahvusvaheline suvekool või prestiižikas konverents võimaldab suhelda, õppida maailma parimatelt ja kasutada hiljem saadud teadmisi oma uurimistöös, tõstes selle kvaliteeti,“ selgitab Vladislav Fjodorov. Lisaks sellele on doktorandid rahvusvahelisel konverentsil või suvekoolides oma riigi teaduse esindajad, aidates sellega kaasa laiema teadlikkuse tõstmisele ka riigi teaduse tasemest.

Barcelona suvekool

Eraldi toob Vladislav välja osalemise Barcelona School of Economicsi suvekoolis. Seal läbis ta maailmatasemel ökonometristi, professor Jeffrey M. Wooldridge’i kursuse. „Õppisin detailselt ühe ökonomeetrilise meetodi kasutamise eripärasid,“ kirjeldab Vladislav. „Lisaks tutvusin suvekooli ajal ka tulevaste või juba tegutsevate majandusteadlastega maailma erinevatest paikadest.“

Paraku pole need võimalused doktorantidele tasuta. Barcelona suvekoolis osalemine maksis 1500 eurot, millest 650 eurot moodustas osalustasu, 350 eurot lennukipiletid ja 500 eurot kõrghooaja majutus. Kuna teadmiste ja kontaktide kogumine eeldab mitmetel sarnastel üritustel osalemist, on väga oluline roll toetajatel, teadusrahastusel ja erinevatel stipendiumitel.

Teekonnal doktorantuurini andsid talle hoogu juurde neli stipendiumit, nendest kaks Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi oma. „2021. aastal sain ma TalTechi majandusteaduskonna magistriõppe stipendiumi ja 2022. aastal KPMG Baltics magistriõppe stipendiumi,“ selgitab doktorant. „Need võimaldasid mul täielikult pühenduda oma õpingutele ning motiveerisid edasi õppima, oma unistuse poole liikuma.“ Vladislav leiab, et stipendiumi saamisel tasub sellest võtta maksimum: „Tegemist pole pelgalt rahaga. See on võimalus käia ettevõttes, luua kontakte valdkonna tippjuhtide ja võtmeisikutega, mis on tulevikus väärtuslikumad kui ühekordne rahaline toetus.“

Vaata videost KPMG tagasisidet stipendiumi välja panemisest ja ettevõtte kogemusest Vladislavi praktikal viibimisest.

Eeskujuks kolleegid

Oma eeskujudeks nimetab Vladislav kolleege, kes panustavad igapäevaselt ühiskonda, jagades oma teadmisi erinevate õppeastmete tudengitega. „Nende kätes on osa majandusvaldkonna spetsialistide järelkasvust Eestis, sest tänased tudengid on potentsiaalselt tuleviku tipptegijad,“ lausub Vladislav.

Tugevaid eeskujusid valdkonnas on ka vilistlaste seas. „Tehnikaülikoolis õppimisel ja töötamisel on võimalus enda ümber koondada hindamatu väärtusega võrgustikku ja sõpru kogu eluks.“ Vladislavi sõnul on kõigil võimalik oma valdkonna jätkusuutlikkust toetada, kas siis teadmiste, kogemuste või rahalise panusega.

Toetus viib ühiskonda edasi

Vladislavi teekond on hea näide sellest, kuidas juba lapsepõlves tekkinud huvi võib viia erialani, kus oma kirge maksimaalselt rakendada ja sellega ühiskonna heaolusse panustada. Selleks, et majanduslikud takistused ühtegi silmapaistvat noort oma teekonda katkestama ei paneks, teeb Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond aktiivset koostööd ettevõtetega. Heade toetajate abil annab Arengufond igal aastal sadadele tudengitele stipendiume, samuti saavad nii eraisikud kui ka ettevõtted panustada toetusportaali kaudu erinevatesse stipendiumifondidesse. Kõige suuremat kasu valdkonnale, ülikoolile ja kogu Eestile saab ettevõte anda siis, kui aitab kasvatada head järelkasvu. TalTechi tudengite stipendiumitega saab seda teha sihitult, toetades tulevasi säravaid tippspetsialiste ja teadlasi.

Soovist toetada või uurida koostöövõimalusi ülikooliga – kirjuta arengufond@taltech.ee

Jaga
Kommentaarid