„Ühest küljest annab palgavahemike avaldamine olemasolevatele töötajatele selge arusaama, milline on nende praegune tasu palgavahemikus ja millised on arenguvõimalused. Teisalt toetab see ka tulevaste töötajate värbamist, sest töötasu on üks olulisemaid näitajaid, mida kandideerimisel vaadatakse. Lisaks võimaldab avatus kõigi osapoolte ootuseid selgemalt juhtida,“ ütles SEB juhatuse esimees Allan Parik.

Palgavahemikud on määratletud mitmete andmeallikate alusel ning seotud eelkõige ametikohtade keerukuse ja nendega seotud kompetentside nõudlusega tööturul. Lisaks töötaja varasemale kogemusele, oskustele ja töö keerukusele avaldavad asukohale palgavahemikus mõju eeskätt konkreetsed töötulemused ning ka käitumisviisid ja hoiakud.

SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal aga lisas, et palgavahemike avalikustamisele on eelnenud põhjalik eeltöö. „Viimased kolm aastat tegelesime SEB-s ametikohtade keerukuse määramisega ja seda mitte ainult Eestis, vaid kogu Baltikumis. Selle tulemusena saame tagada, et meie üle 600 ametikoha on hinnatud sama metoodika alusel ning võrdselt käsitletud. Panime rõhku ka meie palgavahemike struktuuri täpsustamisele, et see väljendaks turu olukorda võimalikult hästi.“

Kui töötajatele on nende palgavahemikud avalikustatud, järgneb selliste andmete lisamine ka töökuulutustele. Seda hiljemalt sügisel.