Keriste ja sauna lisaseadmete müügitulu oli 376 207 eurot ja saunamajade müügitulu 125 008 eurot. Rekordilisest kuisest müügitulust jäi mais napilt puudu: mullu novembris ulatus Saunumi grupi ettevõtete müügitulu kokku 501 300 euroni. Vahepealsel perioodil oli müük aga oluliselt nõrgem, kui tänavu aasta esimese kahe kuu peale oli kokku tulemuseks 264 700 eurot.

Veel teatas Saunum, et mai kasum enne intresse, amortisatsiooni ja makse oli 27 000 eurot, jõudes seega selles vaates plussi.

„Saunumis on käsil toote omahinna vähendamiseks vajalike pikkade tarnelepingute sõlmimine, sügiseks peaks see võimaldama toota veelgi paremate hindadega, mille tulemusel ettevõtte kasumlikkus kasvab. Lähikuudel on ootus Euroopa turgude taastumisel, sest aasta algusest toimunud partnerite võrgustiku uuendamine hakkab esimesi tulemusi tooma.“ selgitas Saunumi tegevjuht Allan Selirand.