Enampakkumisel osalemiseks tasus tagatisraha Estonia Offshore Wind DevCo OÜ, Deep Wind Offshore AS (Norra ettevõte) ja OÜ Utilitas Wind. Tagatisraha suuruseks on 49 140 €.

Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste alusel jääb kavandatava meretuulepargi võimsus Saare 2.1 alal vahemikku 1560-2200 MW.

Enampakkumine toimub elektrooniliselt veebikeskkonnas ajavahemikul 18.06-20.06. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit.

Saare 2.1 mereala asub Saaremaast ca 30 km läänes. Saare 2.1 ala suurus on 163,8 km² ning selle alghind on 2 457 000 €. Minimaalne pakkumise samm on 50 000 €.

Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tähtaegselt tasunud ettevõtja, kelle taotluse kohaselt algatatakse hoonestusloa menetlus ja keskkonnamõjude hindamine hiljemalt 90 päeva jooksul enampakkumise võitja väljakuulutamisest. Seejärel peab enampakkumise võitnud arendaja 18 kuu jooksul esitama TTJA-le keskkonnamõju hindamise programmi ning 24 kuu jooksul pärast keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsust keskkonnamõju hindamise aruande. Aruande nõuetele vastavaks tunnistamise järgselt on võimalik hoonestusluba väljastada, misjärel peale projekteerimistööde teostamist saab taotleja ehitusluba taotlema asuda.