AS LHV Group teenis mais konsolideeritult 12,5 miljonit eurot puhaskasumit (2023. aasta mai: 12,1 miljonit). AS-i LHV Pank puhaskasum oli 11,6 miljonit eurot, LHV Bank Ltd puhaskasum 302 tuhat eurot, AS-i LHV Varahaldus puhaskasum 337 tuhat eurot ja AS-i LHV Kindlustus puhaskasum 86 tuhat eurot.

AS-i LHV Group konsolideeritud laenuportfell kasvas maikuus 94 miljoni euro võrra. Konsolideeritud hoiuste maht kahanes kuuga 51 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht vähenes maikuus 41 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti kuuga 6,1 miljonit.

LHV Panga klientide arv kasvas mais 3100 võrra. Panga kasumlikkust kasvatas kuuga 67 miljoni euro võrra suurenenud laenuportfell, seejuures kasvasid jaelaenud 37 miljoni euro võrra, samal ajal kui ettevõtete laenud suurenesid 30 miljonit eurot. Krediidikvaliteet püsib ettevõtte sõnul heal tasemel, mistõttu jäi allahindluste tase plaanitust madalamaks. Panga hoiuste kogumaht vähenes finantsvahendajate ja hoiuseplatvormide hoiuste vähenemisest tingituna 9 miljoni euro võrra, samas kui tavaklientide hoiused kasvasid 47 miljoni euro võrra.

Mais sõlmis LHV Pank koostöölepingu Euroopa Investeerimisfondiga, mis võimaldas alustada senisest soodsamate krediidipakkumistega väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, korteriühistutele ja elektriauto soetajatele.

Ka Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki laenuportfell kasvas maikuus LHV sõnul hoogsalt, kokku 27 miljoni euro võrra. Krediidikomitee on heaks kiitnud laenuprojekte veel 85 miljoni euro ulatuses. Platvormidelt kaasatud hoiused suurenesid 40 miljoni euro võrra. Banki finantsvahendajatest kliendid on üles näitamas aktiivsust ja nende hulk on kasvamas. Endiselt käib jaepakkumise väljatöötamine, mais sooritati esimene uue mobiilipanga testmakse.

Kõik LHV Varahalduse hallatavad pensionifondid olid maikuus positiivse tootlusega. See mõjutas positiivselt ka ettevõtte kasumit ja ärimahtusid. Varahalduse tulud ja kulud vastasid finantsplaanile. Mai lõpuks oli II samba sissemaksete suurendamise avalduse esitanud kokku üle 5700 LHV pensionifondide kliendi.

LHV Kindlustus sõlmis mais 13 900 uut kindlustuslepingut 2,7 miljoni euro mahus. Kahjusid hüvitati summas 1,6 miljonit eurot. Neto kahjusuhe jätkab langevas trendis. Kuu lõpu seisuga on LHV Kindlustusel 239 000 kehtivat poliisi.

AS LHV Group emiteeris 300 miljoni euro ulatuses tagamata võlakirju, mis on MREL regulatsiooni mõistes kõlbulikud võlakohustused.

Mais oli grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus 25,5%. Kuu lõpuks edestas LHV Group finantsplaani puhaskasumi osas 15,1 miljoni euroga.