Nii oli Nortali konsolideeritud müügitulu 211,9 miljonit eurot, kasvades aastaga 12%. Nortal ise raporteerib, et tegeliku arvestuse kohaselt oli käive kokku 224,2 miljonit eurot. Nimelt omandas Nortal septembris Bulgaaria IT-ettevõtte Questers, kuid mille tulemused kajastusid majandusnäitajates seetõttu vaid ka osaliselt.

Nortali asutaja ja tegevjuhi Priit Alamäe sõnul on makromajanduslik surve mõjutanud oluliselt klientide valmisolekut investeerida ja valikuid, millesse investeerida, luues keerulise keskkonna, mis tõenäoliselt ei parane ka selle aasta jooksul. „Meie tugevad tulemused 2023. aastal näitavad meie globaalsete meeskondade ambitsiooni ja pühendumust ning jätkuvat nõudlust meie teenuste järele,“ ütles Alamäe.

Valdav osa Nortali müügitulust pärineb Eestist väljaspoolt, kui muude riikide müügitulu ulatus 184,1 miljoni euroni. Nortal ei täpsusta selle juures, milline on müügitulu jaotus riikide kaupa. Küll aga nähtub makstud tulumaksust, et enamus kasumist pärineb Araabia Ühendemiraatidest.

Ettevõtte konsolideeritud tegevuskasum (EBITDA) oli mullu 33,3 miljonit eurot ehk 7,5% vähem kui aasta varem. Samuti vähenes ettevõtte maksueelne kasum 13,4%, 24,5 miljoni euroni. Ettevõttes töötas aasta lõpu seisuga 1616 inimest.

Kui mullu maksis Nortal dividendina välja 6,6 miljonit eurot, siis tänavu peaks summa jääma väiksemaks, plaanides maksta omanikfirmale Nortal Group Holding 5,5 miljonit eurot. Valdusfirma suurimaks omanikuks on Priit Alamäe, omades otse ja kaudselt 65,95% ettevõttest.

Laienes mitmesse riiki

Hoolimata globaalsetest majandusmuutustest on küberjulgeolek, andmed ja tehisintellekt digistrateegiates endiselt olulised, ütles Alamäe. „Jätkame investeerimist uutesse tehnoloogiatesse, küberjulgeolekusse ja generatiivsesse tehisintellekti. Samuti tõstame pidevalt oma võimekust nii konsultatsioonide kui ka tarkvaraarenduse valdkonnas, et pakkuda klientidele pikaajalist väärtust ja seda kiirelt,“ lisas Alamäe.

2023. aastal investeeris Nortal oluliselt digiriigi ja kaitsevaldkonna väärtuspakkumistesse. „Meie ambitsioon on viia ellu terviklikke suure ühiskondliku ja majandusliku mõjuga projekte ning luua pretsedenditut innovatsiooni digiriigi teenustes,“ ütles Alamäe.

Möödunud aastal laienes ettevõte Ühendkuningriiki, lisaks kiirendas kasvu Kanadas ja Saudi Araabias ning avas uued arenduskeskused Mehhikos ja Egiptuses. Uute ettevõtete omandamine on jätkuvalt oluline osa Nortali kasvustrateegiast. 2024. aasta alguses emiteeris ettevõte 50 miljoni euro väärtuses võlakirju, et refinantseerida olemasolevat võlakirja ja kiirendada kasvu Põhja-Ameerikas, Ühendkuningriigis ja Euroopa saksakeelsetel turgudel.

Eesti digiriik kui ekspordivõimendaja

Ettevõte märgib, et möödunud aasta oli Nortali Eesti äri jaoks märgiline, sest ellu viidi mitmed innovaatilised projektid, mis panustasid digiriigi ja Eesti tervishoiu arengusse. Nortal Eesti tegevjuhi Ats Albre sõnul loodi näiteks platvorm, mis seob geeniandmed ja terviseandmed, viies Eestit sammu edasi personaalse meditsiini suunas. „Meie digiriik on maailmas jätkuvalt unikaalne ja siin loodud innovatsioon avab uksi ka mujal maailmas. Näiteks oleme tänu sellele sõlminud viimasel aastal lepinguid Kanadas.“

Eestis on majanduslangus tuntav ning üldine kulude kärpimine mõjutab ka tehnoloogiasektorit, tuues kaasa kohaliku turu jaoks veel mõneks ajaks keerulised olud. „Samas võib see olla heaks tõukeks jätkusuutlikumate ärimudelite väljatöötamiseks, uute tehnoloogiate katsetamiseks ja uute turgude leidmiseks,“ ütles Albre.