Luminori pensionifondide juhi Vahur Madissoni sõnul näitab tänavu aprillis läbi viidud Norstati küsitlus, et 7% inimestest kavatseb oma sissemakset tõsta 4% peale ning 9% inimeste sõnul tõstavad nad sissemakse 6% peale.

„Kolmandiku vastajate sõnul jätavad nad oma sissemakse tänasele tasemele ehk maksavad jätkuvalt teise pensionisambasse 2% oma palgast,“ kirjeldas Vahur Madisson. „Samas tervelt pooled pole oma sellealast otsust veel langetanud ning usutavasti võib prognoosida, et teadlikkuse kasvades võib suurema omaosaluse kasuks otsustajaid veel juurde tulla.“

Vahur Madissoni sõnul annab selleks ootuseks alust teinegi küsitluse tulemus, mille kohaselt on Eesti inimesed suhteliselt hästi oma pensionivaraga kursis ehk inimesed reeglina teadvustavad vastutust oma tuleviku ja pensioniea suhtes.

Põhjuseid sissemakse suurendamiseks on mitmeid

„Uurisime, kui hästi on inimesed kursis sellega, mis tema rahast II sambas saab ning kuidas raha koguneb. Vastanutest 40% sõnul on nad sellega hästi kursis, 39% nimetas end üldiselt kursis olevaks ning vaid pisut üle viiendiku pidas end mitte kursis olevaks,“ rääkis Luminori pensionifondide juht.

Põhjusi II samba sissemakse suurendamiseks on Vahur Madissoni sõnul üldistavalt kaks – pikemaajalisest vaatest on põhjuseks vajadus enda sissetulekut pensioniks kindlustada ning lühiajalises vaates ka maksuefektiivsus.

„Maksuefektiivsus tuleneb sellest, et II sambasse läheb makse brutopalgast, enne kui palk jõuab inimese pangakontole. See tähendab, et tulumaksu sellelt summalt kinni ei ole peetud ning investeeritav summa läheb otse ja koheselt pensionifondi ja hakkab seal tulu teenima,“ osundas Madisson.

Vahur Madissoni sõnul on igal palgasaajal mõistlik vähemalt kaaluda II samba sissemakse suurendamist, kuna nii on võimalik endale vanaduspõlveks kogutava summa kasvu kiirendada. „Kindlasti tasuks analüüsida, kuidas mõjutab see samm inimese igakuist eelarvet: kui 6%-le tõstmiseks võimalused puuduvad, siis võiks mõelda, äkki õnnestub osalust tõsta vähemalt 4%-le,“ lisas Luminori pensionifondide juht.

Pensionikoguja saab avalduse oma II samba maksemäära tõstmiseks esitada pensionikeskuse iseteeninduses või internetipangas. Kui avaldus esitada hiljemalt jooksva aasta novembri lõpuks, rakendub uus maksemäär järgmise aasta jaanuarist. Maksemäära tõstmisel jääb jätkuvalt samaks riigi poolt pensionisambasse lisatav raha – 4% brutopalgast.

Uuringufirma Norstat viis Luminori tellimusel läbi pensionikogumise teemalise uuringu kõigis kolmes Balti riigis tänavu aprillis. Eestis küsitleti kokku 1003 inimest vanuses 18-65.