Üks Eesti suurimaid kütusefirmasid andis eile teada, et on otsustanud jätkata jätkusuutlikkuse teekonda Rohetiigrita. Tegu on 2020. aasta novembris keskkonnast hoolivate ettevõtjate initsiatiivil sündinud sihtasutusega, mille liige on Neste olnud 2021. aastast alates. Kütusefirma juhatuse liige põhjendab sammu sellega, et nad ei jäänud rahule veebruari alguses valminud transpordi teekaardi koostamise protsessiga ja sellega, et nende müüdav rohediislikütus ei saanud tegevusplaanis biometaaniga sarnast tähelepanu, vaid liigitati rohepesuks.

„Üheks Neste keskseks kriitikaks muu hulgas teekaardi koostamise protsessile on kallutatus ühe meetme, nimelt biometaani suunas, samas kui teisi samaväärseid taastuvtoorainest toodetavaid kütuseid mainitakse vaid ääremärkusena. Küsimusele, millistel fiskaal- ja sotsiaal-majanduslikel mõjuanalüüsidel järeldused põhinevad, me adekvaatset vastust ei ole saanud,“ rääkis Ülle Tamme. Tema sõnul seisab kütusefirma selle eest, et taastuvkütuseid koheldaks võrdselt, sealhulgas maksustamisel.