Eesti langes teist aastat järjest IMD konkurentsivõime pingereas ja taandus aastaga seitse kohta 33. kohale ning arenenud majanduste keskmike sekka. Samal ajal kerkis Läti kuus ja Leedu kaks kohta.

See tähendab, et Eesti ees on mitukümmend riiki, mis on investorile ahvatlevamad ja kus on ettevõtjasõbralik, investeeringuid meelitav ja uusi töökohti loov majandusruum, tõdes Kai Realo. „Kaotatud konkurentsivõime ja vähenev ettevõtlus tähendab kogu ühiskonnale aga saamata jäänud tulu ja arenguvõimalusi, sest lõviosa riigi maksulaekumistest on seotud töö- ja tarbimismaksudega ning sõltuvad töökohtadest ja palkadest. Kui riik tahab investeerida vajalikesse valdkondadesse – nagu julgeolek, tervishoid, haridus -, siis seda võimaldab kestvalt rahastada vaid arenev ja kasvav majandus,“ lausus ta.

Ettevõtjad ei tunne, et nende sektor oleks riigile tähtis

Ettevõtjad on sellest kõnelenud pikalt. Hoolimata kolmandat aastat kestvast majanduslangusest ja riigi kroonilisest rahapuudusest paljudes valdkondades ei ole ettevõtlussektor Realo sõnul aga tunnetanud, et ühiskonda üleval pidav ettevõtlus oleks ka poliitikutele tähtis – lämmatav bürokraatia kasvab, lõputu maksusegadus kestab jätkuvalt, seadused muutuvad kohati ja näiliselt kaasates üleöö ning otsuste juures ei kaaluta mõju ettevõtlusele piisavalt.

Sel kevadel tegid ettevõtlusliidud Eesti erakondadele ettepaneku sõlmida omavahel majandusleppe vormis ühiskondlik kokkulepe ja keskenduda lähiaastail majanduse konkurentsivõime kasvatamisele. Selle heaks teeksid nii ettevõtjad kui riik enda poolt järgmised vajalikud sammud arenguks. Avaliku sektori, teadlaste ja ettevõtete koostöö tulemusel sõnastatud sammude siht on ühene – ärikeskkonna konkurentsivõime peab kasvule pöörama ja tegema seda valitsuste ülese prioriteedina. Vastuvõtt üleskutsele on poliitikute poolt olnud kahjuks pigem leige, tunnistas Realo.

„Kuigi majanduskasvu teevad ettevõtted, siis konkurentsivõimeline majanduskeskkond ei teki üleöö ega püsi iseenesest, see eeldab otsustavaid samme nii ettevõtetelt kui majandusruumi kujundajatelt,“ lausus ta.

Realo hinnangul tuleks vähendada tarbetut bürokraatiat

Ettevõtjad saavad panustada enda pakutava lisaväärtuse kasvatamisse – investeerida innovatsiooni ja innovaatiliste toodete-teenuste arendamisse, kasvatada ekspordi mahtu ja ekspordi sihtriikide hulka ning digitaliseerida ja automatiseerida, samuti tõsta juhtimiskvaliteeti. Realo lisas, et juhtimise tähtsust rõhutasid eriti siinseid ettevõtteid esindavad liidud.

„Riigi samm on aga hoida konkurentsivõimelist ärikeskkonda ja toetada majanduse struktuurimuutust suurema lisandväärtuse suunas. Selle eeldus on stabiilne ja konkurentsivõimeline maksukeskkond, vajalike oskustega töötajad tööturul ja mõistliku hinnaga energia.“

Samuti saab riik Realo hinnangul vähendada otsustavalt bürokraatiat, kasvatada avaliku sektori efektiivsust ning viia rohepööret ellu nii, et see kasvataks ettevõtete konkurentsivõimet. Lisaks saab riik investeerida innovatsiooni ja uurimis-arendustegevustesse, tagada vajalikud meetmed kõrgema lisandväärtusega kaupade ja teenuste ekspordiks ning kapitali kättesaadavuse, kõneles Realo.

Realo rõhutas, et riigi juhtimine ei ole seotud vaid riigikaitse ja sotsiaalsete tagatistega. „Ka riigi majandust tuleb juhtida ning seda tuleb teha mitte ainult kokkuhoiu ja maksude abil, vaid sisuliselt teadlikke muudatusi juhtides.“