Maikuus kiitis Tallinna linnavalitsus heaks Baltikumi suurima kaubanduskeskuse, Ülemiste keskuse detailplaneeringu algatamise. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus Ülemiste keskuse ümberehitamiseks, laiendamiseks ja uue hoonestuse kavandamiseks Tartu maantee ja Suur-Sõjamäe tänava ristmiku vahetusse lähedusse.

Eile, 19. juunil toimus Ülemiste keskuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu, kus esitleti lähemalt, milliseid linnaruumilahendusi kavandatakse. „Näen, et lähiaastatel muutub kogu Ülemiste piirkonna olemus täielikult. Siia ehitatakse Rail Baltica terminal, laieneb lennujaam ning ka Ülemiste linnak kasvab pidevalt – sellest on saamas Tallinna linna peavärav,“ põhjendas Guido Pärnits, miks ettevõte on otsustanud võtta ette kolmanda suurema laienduse.

Tulla võib ka raamatukogu

„Suur osa Ülemiste keskuse planeeritavast arendusmahust on eelkõige just büroo- ja teeninduspind, vähesemal määral kaubandus,“ rääkis Pärnits. Ta leiab, et need inimesed, kes tulevikus hakkavad Ülemiste piirkonda läbima - kas turistina või piirkonda tööle minnes -, vajavad laiemat teenusevaliku kui tänane keskus ja piirkond pakkuda suudavad. Nii plaanitakse keskusesse tuua ka tervise- ja meditsiiniteenused ning mõeldud on raamatukogu avamisele.

Detailplaneeringu eskiislahenduse loonud ettevõtte Esplan tegevjuht Kadi Metsmaa selgitas, et loodud lahenduse puhul on kohe algusest peale lähtutud väga tugevalt kaasaegse linnaruumi arendamise põhimõtetest ning kaasatud tunnustatud rahvusvahelise kogemusega arhitektid Lever Lõhmus ja Erik Ristoja, et luua piirkonda sobituv kontseptsioon.

Ülemiste keskuse kolmas laiendus muudab ka liikumist jalakäijate jaoks.

„Tellijale oli oluline, et planeeringulahendus oleks tulevikukindel nii keskkonnasõbralikkuse kui ka arhitektuurse funktsionaalsuse ja paindlikkuse osas, mistõttu on eskiislahenduse arendamisega pikalt tegeletud. Multifunktsionaalne, hästi ülejäänud linnaga suhtestuv ja eri liikumisviise arvestav arendus loob piirkonda uue väärtuse,“ rääkis Metsmaa.

Tallinna linnaplaneerimise ameti detailplaneeringute teenistuse juht Kristi Grišakov rõhutas, et piirkonna inimsõbraliku ja ümbritseva keskkonnaga arvestava planeeringu loomisel on väga oluline tagada jalakäijatele ja ratturitele turvaline liikumisteede võrgustik. See peab hõlmama olemasolevaid, planeeritavaid ja projekteeritavaid teid ning rattahoiuvõimalusi.

Ta lisas, et kauplemise ruum peab olema ühtlasi ka hea avalik ruum ning algatatud planeeringu üks põhieesmärke on vähendada maapealse parkimise suurt osakaalu ning luua kaubanduskeskusega seotud uus, kõrghaljastatud ja tegevusi pakkuv linnaruum.

Võib kasvada 12-korruseliseks

Planeeritava laienduse esimeses etapis asutakse arendama keskuse Suur-Sõjamäe tee äärde jäävat idatiiba. Planeeringu kohaselt on Ülemiste keskuse laiendusena lubatud ehitada kokku kuni viis ärihoonet, kõrgusega kuni 12 maapealset ja kolm maa-alust korrust. Välja ehitatakse Ülemiste terminali ja lennujaama ühendav Euroopa park, mille äärde jääb tulevikus ka uus Ülemiste keskuse peasissepääs.

Ülemiste keskus saab uue peasissekäigu Euroopa pargi äärde.

Ülemiste keskuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahendustega on võimalik tutvuda ja oma tagasisidet anda '2. juulini. Info selle kohta on leitav nii Tallinna planeeringute registris, Lasnamäe linnaosa valitsuses kui ka Ülemiste keskusesse püstitatud infostendil. Pärast detailplaneeringu kehtestamist korraldatakse arhitektuurivõistlus Tartu maantee äärsele hoonestusele ja avalikule ruumile parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks.

Ülemiste keskus on 2004. aastal avatud peredele suunatud kaubandus- ja meelelahutuskeskus. 125 000 ruutmeetri suuruses Eesti suurimas kaubandus- ja meelelahutuskeskuses asub ligi 230 erinevat kauplust ja teenusepakkujat. Ülemiste keskuse arendaja on AS Linstow tütarettevõte Linstow Baltic, mis on üks suuremaid kinnisvaraarendajaid ja -operaatoreid Baltikumis.