Euroopa Liit (EL) on kehtestanud alkohoolsetele jookidele ühtsed aktsiisi alammäärad. Küll aga on liikmesriikidel vabad käed neid veelgi tõsta, mis omakorda tekitab suuri riikidevahelisi erinevusi jookide hindades ning mõjutab turgu ja tarbijakäitumist. Avatud turg soodustab seetõttu ka riikidevahelist kaubandust.

Olenevalt riigist ja kultuurist on aktsiisi kohaldumine vägagi erinev. Näiteks kanget alkoholi maksustatakse kõrgemalt, mis on ka Riia tehnikaülikooli dotsendi Māris Jurušse sõnul tervise seisukohast ilmselt õige. Samal ajal on aga vein olnud juba ajalooliselt lõunapoolsete riikide prioriteet, seega kehtibki Prantsusmaal ja veel mitmes riigis sellele nullaktsiis.