„Ajakirjandusettevõtete suhted sotsiaalmeedia võrgustike, meediamonitoorijate, otsingumootorite ja tehisintellekti treenivate ettevõtetega tuleb rajada mõistlikel kokkulepetel ja õigusi austades,“ ütles Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu. „Meediaettevõtetel on õigus otsustada, kuidas nende sisu kasutatakse ja küsida selle eest ka õiglast tasu,“ rõhutas ta.

Delfi Meedia AS, AS Postimees Grupp, AS Õhtuleht Kirjastus ja AS Äripäev andsid teada, et on sõlminud lepingu uudismeedia väljaandjate kollektiivse esindamise organisatsiooni Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing asutamiseks. Ühing hakkab edendama Eesti, Läti ja Leedu ajakirjandusväljaandjate huve, mis seonduvad neile kuuluvate varaliste autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õigustega.

Ühingu tegevusega on oodatud liituma eelkõige kõik Eesti, Läti ja Leedu uudismeedia väljaandjad. „Vaid üheskoos saame kõige tõhusamalt edendada sõltumatu ja usaldusväärse uudismeedia kui demokraatliku ühiskonna olulise institutsiooni väärtusi ja kestlikku majandusmudelit,“ ütles Postimees Grupi juhatuse esimees Toomas Tiivel.

Uudismeedia väljaandjad näevad süveneva murega, kuidas meediasisu internetis ilma nende loata kasutatakse. Näiteks otsingumootorid, sotsiaalmeedia võrgustikud ja osa meediaseirega tegelevaid ettevõtteid teenivad märkimisväärse osa tulust kasutades meediasisu ilma luba küsimata ja õiguste omajatele selle eest tasu maksmata. Loodav ühing pakubki siin väljaandjatele tuge läbirääkimistel selliste suurte veebiplatvormidega nagu Google ja Facebook, kes meediasisu veebis kasutavad.

„Nii Eesti, Läti kui Leedu autoriõiguse seadus annab uudismeedia väljaandjatele (ehk ajakirjandusväljaannete kirjastajatele) ainuõiguse lubada ja keelata ajakirjandusväljaande kopeerimist veebis ning üldsusele kättesaadavaks tegemist. Eesti autoriõiguse seaduse vastav muudatus jõustus juba 2022. aasta alguses,“ märkis Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühingut nõustav vandeadvokaat Elise Vasamäe.

Ühing kavatseb astuda jõulisi samme, et piirata meediaväljaannete õigusvastast kasutamist. Õiguste kasutajatel tekib hea võimalus sõlmida kiiremalt ja hõlpsamini kokkuleppeid meediasisukasutamiseks loa saamiseks. Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing hakkab tegema samutikoostööd teiste Euroopa uudismeedia väljaandjate kollektiivse esindamise organisatsioonidega.

Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing hakkab meediaettevõtete nimel pidama läbirääkimisi meediasisu kasutamise üle ja vastavaid litsentsilepinguid sõlmima ning samuti tasu koguma ja seda meediaväljaandjate vahel jaotamaning muul moel meediaväljaandjate huve kaitsma.