Leedu seim andis eile heakskiidu riigikaitsefondi loomiseks, mille abil loodetakse rahastada kaitsekulutusi ja suurendada riigikaitsekulude osakaalu 3%-ni SKP-st. Selleks suurendatakse alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi ning ettevõtete tulumaksu.

Kõige elavamat arutelu tekitas Leedu parlamendis eile plaan tõsta kütuseaktsiisi. Opositsioon juhtis tähelepanu, et see toob kaasa esmatarbekaupade hinna tõusu. Lõpuks hääletas alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõstmise poolt 116 parlamendi liiget 141-st, keegi selle vastu ei olnud ja viis jäi erapooletuks. Kütuseaktsiisi poolt hääletas vaid 67 parlamendi liiget, samal ajal ei olnud aga keegi selle vastu ega jäänud ka erapooletuks.