„Hetkel ajakava muudetud pole, kuid endiselt on meil rahvusvahelise rongiliikluse avamiseks Tartu ja Riia vahel lahendada hulk ajamahukat bürokraatiat,“ märkis Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis. See, kui hoogsalt protsess edasi liigub, sõltub nüüd Läti järelevalveasutuste ja ERA vastustest ning küsimustest.

Euroopa Liidu raudteeameti (ERA) ohutustunnistus annaks Elronile loa tegutseda Läti raudteedel, sest praegune ohutustunnistus kehtib ainult Eestis. Ohutustunnistus kinnitab, et ettevõtte ohutusprotsessid vastavad nii Euroopa Liidu kui ka riigisisestele nõuetele.