Venemaal opereerib neil tütarettevõte AO Eurolines. Aruandes kirjutavad nad, et 2023. aastal jätkas Lux Express Sankt-Peterburi suunaliste liinide opereerimist Tallinnast, Riiast ja Helsinkist. Nad põhjendavad, et Venemaa suhtes rakendatud Euroopa Liidu sanktsioonidega ei ole tänaseni piiratud maismaad mööda toimiva bussiliikluse opereerimist vaid läbi piirikontrolli takistatakse konkreetsete isikute piiriülest liikumist.

„Lux Express on sellest põhimõttest lähtuvalt jätkanud Peterburi suunaliste vedude opereerimist tagamaks sugulussidemete külastamise ja muudel legaalsetel eesmärkidel piiriülese liikumise võimalusi. Kõik ELi liikmesriikide ja Venemaa vahelised bussiliinid toimivad vastavate riikide ministeeriumide vaheliste lepingute alustel, mis nõuavad vedude korraldamisel pariteetsuse põhimõtte järgimist – s.t. mõlemas riigis registreeritud bussiettevõtted peavad opereerima võrdset arvu reise,“ kirjutavad nad.