Raportist nähtub, et ärimudeli muudatused mitmekordistavad digitaliseerimise positiivset mõju ja suur tootlikkuse tõstmise potentsiaal on ka tehisarul. Energeetika osas tuuakse muu hulgas esile, et rohepöördega kaasnevad uued ajendid Eestisse investeerida, roheelektri väärindamisel tuleb mõelda energiatõhususele ja madalama elektrihinna tagamiseks peaks taastuvenergia osakaal olema 60–80 protsenti. Eesti tootlikkust pärsib raporti järgi lõpetamata väljaõpe, töö ja töötajate oskuste ebakõla ning liigne tööjõu voolavus.

Raporti sisust ja raportiga antavatest soovitustest andsid ülevaate majanduskomisjoni esimees Jaak Aab ning eksperdikogu liikmed Ülo Kaasik, Priit Vahter, Kadri Männasoo ja Uku Varblane.