Elektribörs Nord Pool Spot teatas teisipäeval kell 13.40, et börsihindade arvutamisel esineb tõsiseid tehnilisi või turuprobleeme ja tõenäoliselt tuleb hakata pakkumispiirkondi tükeldama. Tükeldamine tähendab maakeeli seda, et elektrihindu ei arvutata Euroopa ühise hinnaarvutuse algoritmi (Euphemia) alusel, vaid Euroopa jaotatakse väiksemateks osadeks. See tähendab näiteks, et Poola pakkujad ja tarbijad Baltimaade kolmapäevast elektrihinda ei mõjuta.

Kui Kesk-Euroopas (sh Poolas) avaldati teisipäeval elektrihinnad kella 15.30 paiku, siis Skandinaavias ja Balti riikides võttis hindade teada saamine tavapärasest 5 tundi kauem.