Enampakkumisel osalemiseks tasus tagatisraha vaid üks ettevõte, Deep Wind Offshore AS (Norra ettevõte). Tagatisraha suurus oli 26 550 eurot.

Deep Wind Offshore AS-i hoonestusloa taotluste alusel on kavandatava meretuulepargi võimsus Saare 2.2 alal kuni 840 MW.

Enampakkumine toimub elektrooniliselt riigimaaoksjoni veebikeskkonnas. Saare 2.2 merealal toimub oksjon Eesti aja järgi ajavahemikul 26.06 kell 12 kuni 28.06 kell 12.

Saare 2.2 mereala asub Eesti mereala planeeringu kohasel tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Saaremaast ca 34 kilomeetrit läänes. Saare 2.2 ala suurus on 88,5 km2 ning selle alghind on 1 327 500 eurot.

Enampakkumise võidab kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tähtajaks tasunud ettevõtja, kelle taotluse kohaselt algatatakse hoonestusloa menetlus ja keskkonnamõjude hindamine hiljemalt 90 päeva jooksul enampakkumise võitja väljakuulutamisest. Seejärel peab enampakkumise võitnud arendaja 18 kuu jooksul esitama TTJA-le keskkonnamõju hindamise programmi ning 24 kuu jooksul pärast keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsust keskkonnamõju hindamise aruande. Aruande nõuetele vastavaks tunnistamise järgselt on võimalik hoonestusluba väljastada, misjärel peale projekteerimistööde teostamist saab taotleja ehitusluba taotlema asuda.