Majapidamiste hoiuste maht oli mais 12,3 miljardit eurot, mida on 57 miljonit eurot rohkem kui eelmisel kuul ja 861 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Võrdlusena, 2023. aasta mais oli kodumajapidamiste aastakasv kõigest 1,9 protsenti, 215 miljonit eurot. Seega kasvasid kodumajapidamiste hoiused viimase aastaga neli korda enam kui 2022. aasta maist 2023. aasta maini.

Kodumajapidamiste tähtajaliste hoiuste maht kasvas seejuures mais 82,1 protsenti.

Majapidamiste hoiused kasvavad üha kiiremas tempos

Hoiuste maht kommertspankades kokku oli mais 30,3 miljardit eurot. Võrreldes eelmise kuuga suurenes hoiuste maht 232 miljoni euro võrra ja eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvas see 2,3 miljardi euro võrra. Hoiustest 7,2 miljardit eurot moodustasid residentidest majapidamiste ja ettevõtete tähtajalised hoiused, mille aastakasv oli 81 protsenti. Mitteresidentide hoiuste maht kasvas aastaga 876 miljoni euro võrra ja moodustas hoiuste jäägist 15 protsenti.

Pankade bilansimaht oli mais 42,9 miljardit eurot. Maht kasvas eelmise kuuga võrreldes 1,2 protsenti ehk 519 miljoni euro võrra. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas maht 11,5 protsenti ehk 4,4 miljardi euro võrra.

Liisinguettevõtete varade kogumaht oli mais 4,0 miljardit eurot ja aastakasv 28,5 protsenti ehk 885 miljonit eurot.

Ettevõtetele kuu jooksul antud pikaajaliste laenude ja liisingute maht oli mais 297 miljonit eurot. Seda on 85 miljonit eurot vähem kui eelneval kuul ja 187 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes maht enim taristusektoris, kus see kahanes 181 miljoni euro võrra, kuid kasvas kaubandussektoris ja seda 36 miljoni euro võrra, samuti logistikasektoris 24 miljoni euro võrra.

Kodulaenu mahud kasvavad

Mais anti majapidamistele laene ja liisinguid viimase kahe aasta suurimas mahus. Väljastatud eluasemelaenude maht oli mais 198 miljonit eurot. Seda on 23 miljonit eurot rohkem kui eelneval kuul ja 22 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Autosid liisiti mais 34 miljoni euro eest. Seda on miljon eurot rohkem kui eelneval kuul ja 3 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Krediitkaardilaene anti mais 68 miljoni euro väärtuses.

Ettevõtete üle 60 päeva viivises olevate laenude maht oli mais 20 miljonit eurot. Eelneval kuul ja ka eelmise aasta samal perioodil oli see näitaja 27 miljonit eurot.

Majapidamiste üle 60 päeva viivises olevate laenude maht oli mais 50 miljonit eurot. Eelneval kuul oli näitaja samuti 50 miljonit eurot ja eelmise aasta samal perioodil 32 miljonit eurot. Viivises olevate eluasemelaenude maht oli 18 miljonit eurot ja see moodustab 0,2 protsenti eluasemelaenude mahust.

Ettevõtete hoiuste maht kasvas aastaga 0,6 protsenti ja oli mais 9,9 miljardit eurot. Sealhulgas oli tähtajaliste hoiuste maht 2,9 miljardit eurot ja aasta varem 1,6 miljardit eurot.

Laenamine on muutunud kallimaks

Ettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli mais 6,57 protsenti. Eelmisel kuul oli intressimäär 6,42 protsenti ja eelmisel aastal samal ajal 5,82 protsenti. Ettevõtetele antud liisingute keskmine intressimäär oli mais 5,78 protsenti ehk 0,21 protsendipunkti madalam kui eelmisel kuul. Eelmisel aastal samal ajal oli intressimäär 5,65 protsenti.

Ettevõtete tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli mais 3,63 protsenti. Kuu varem oli see näitaja 3,67 protsenti ja eelmisel aastal samal ajal 2,82 protsenti.

Majapidamistele antud uute tagatisega eluasemelaenude keskmine intressimäär oli mais 5,33 protsenti. Intressimäär langes kuuga 0,04 protsendipunkti, kuid tõusis aastaga 0,11 protsendipunkti.

Autoliisingu keskmine intressimäär oli mais 5,73 protsenti. Intressimäär tõusis kuuga 0,21, kuid langes aastaga 0,03 protsendipunkti.

Tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli mais 3,58 protsenti. Eelmisel kuul oli intressimäär 3,73 protsenti ja eelmisel aastal samal ajal 2,85 protsenti.