„2023. aasta oli kokkuvõttes pikemat ajahorisonti vaadeldes grupile rahuldav. 2022. aasta erakordset kasuminumbrit võetakse ekstreemsusena ning rõhk on pikaajalisel stabiilsel kasumi kasvul. Kulda investeerimine on populaarsem ebakindlatel ja ebastabiilsetel aegadel. Geopoliitiline ja maailmamajanduslik olukord on jätkuvalt ebakindel, kuid täna ootuspärane, kui ehmatav,“ tõdes ettevõtte juhtkond majandusaasta aruandes. Sealjuures nenditi, et kui 2022. aastal oli kohati märgata justkui kullapalavikku, siis mullu turg rahunes.

Tavid toob tegevusaruandes välja, et makromajanduslikul tasandil olid kolm peamist teemat, mis mõjutasid nii neid kui kullaturgu.