Uued määrad kehtestati tegelikult juba möödunud aasta detsembris, mil riigikogu võttis vastu valitsuse usaldusküsimusega seotud riigilõivuseaduse muudatused. Kuna Eestis kehtib aga teadupärast tava jõustada maksumuudatused vähemalt pool aastat pärast seaduse vastuvõtmist, lükati ka uute riigilõivude jõustamine 2024. aasta teise poolaastasse.

Ehkki alates 1. juulist hakkab riik küsima raha ka näiteks metsateatise esitamise eest, puudutavad kõige suuremat hulka inimesi transpordiameti riigilõivud, mis tõusevad nii maismaatranspordi kui merendusvaldkonnas keskeltläbi 15 protsenti. Kuna ainuüksi liiklusregistriga on seotud juba ligi 150 erinevat riigilõivu, toome selles loos välja vaid peamised muutused.