Iduettevõtte teatel annab nende tegevus parema ülevaate sõja mõjust noorte ja kooli töötajate vaimsele heaolule, ning viib nad kokku just neile sobivaimate tugiteenustega.

“Sõda on viinud Ukraina inimesed vaimse tervise kriisi, kus iga viienda ukrainlase seisund on keeruline. Me räägime ligi kümnest miljonist inimesest, kel tuleb lisaks muule sõjaga kaasnevale toime tulla depressiooni, ärevuse või keerulisemate häiretega, näiteks psühhoosiga,“ rääkis Clanbeatiga koostööd tegeva Mondo Ukraina projektijuht Viktoria Iškina.

Samas ei ole riigis selget pilti õpilaste ja koolipersonali täpsemast seisundist ja sellest, kuidas neid kõige paremini toetada. „Kasutades Eesti digitaalseid lahendusi koostöös kohalike partneritega saame tagada efektiivse abistamise ja vähendame samas ka koolide koormust. Oluline on, et toome kokku juba olemasolevad kvaliteetsed kohalikud tugiteenused ja abivajajad, eriti, mis puudutab kõige haavatavamat rühma, Ukraina nooremat põlvkonda,“ sõnas Iškina.

Projekti kaasatud 25 Žõtomõri kooli esindajad said 18. juunil toimunud sissejuhataval seminaril esimest korda Clanbeati meetodit kasutada. „Kohtumisel jäi silma ja kõrva, et koolijuhid ja tugipersonal võtavad pidevalt vastutust teiste heaolu eest ning teevad seda väga innukalt. Samas saime ka juba kohtumise käigus kaardistada ka 50 osalenu endi seisu ja tuli välja, et 60% neist koges madalat vaimset heaolu. See on väga oluline teadmine, et ka kooli personali tuleb senisest enam toetada,“ rääkis Clanbeati partner Triin Noorkõiv.

Eesti digilahendust tervitas ka Žõtomõri haridus- ja teadusameti juhataja Natalia Osipovitš, kes sõnas, et Ukraina õpetajad vajavad suurt tuge, et suuta oma õpilasi sõja ajal mõjusalt toetada. „Õpilaste vaimse tervise toetamine Ukrainas on täna olulisem kui kunagi varem, aga õpetajatel ei ole vajalikus mahus oskuseid ja teadmisi praegusele olukorrale reageerimiseks,“ sõnas Osipovitš.

Clanbeati lahendust hakkavad sügisest kasutama 25 kooli Žõtomõri oblastis. Augustist novembrini viiakse läbi vaimse heaolu kaardistusi ning koostatakse ülevaadet usaldusväärsetest ja tõhusatest kohalikest teenustest, mida seejärel kaardistuse tulemustest lähtuvalt koolidele pakkuda. Tegevused toimuvad Mondo, Clanbeati ja kohaliku partneri Alliance of Resilience koostöös ning ESTDEVi ehk Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse toel.