Välisteenistuse juhi palk koosneb mitmest osast, millest esimene on põhipalk. Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresidendi jaoks on põhipalk 130% Euroopa Liidu ametniku 16 taseme kolmanda astme palgast. 2024. aasta 1. jaanuari andmete järgi oli see 23 261,59 eurot.

Sellele lisanduvad:

Eluasemetoetus – 15% põhipalgast, mis Borrellil oli 4536 eurot.

Majapidamistoetus – 192,78 eurot + 2% põhipalgast. Borrellil oli see 797,5 eurot.

Meelelahutustoetus – tõenäoliselt on tegemist tööga seotud lõunasöökide vms võõrustamiseks mõeldud toetusega. Euroopa Komisjoni tavaliikmed saavad seda 607,71 eurot kuus ja president 1418,07 eurot kuus.

Lapsetoetus – umbes 440 eurot.

Haridustoetus – see on mõeldud lastele.

Nagu teised Euroopa Liidu institutsioonide töötajad ei maksa ka välisteenistuse juht makse oma koduriigis. On aga kaks Euroopa Liidu maksu. Esiteks kogukonnamaks, mis moodustab maksustatavast palgaosast 8–45%. Borrellil oli see umbes 5500 eurot. Teiseks 6% solidaarsusmaks, mis oli Borrellil 1796 eurot.

Pensionimakseteks läheb põhipalgast 10,10%, mis oli Borrellil 3024 eurot kuus.

Tervisekindlustusmakse on 1,70% põhipalgast, Borrellil 509 eurot.

Õnnetuskindlustusmakse on 0,10% põhipalgast, Borrellil 30 eurot.

Töötuskindlustusmakse on 0,81% põhipalgast, Borrellil 243 eurot.

Eesti peaminister Kaja Kallas teenib praegusel ametikohal 8759 eurot kuus.

Kui palju hakkab teenima uus Euroopa Ülemkogu eesistuja?

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teenib praegu 32 100,99 eurot kuus ja Euroopa Ülemkogu eesistujaks valitud endine Portugali peaminister António Costa hakkab teenima sama palju.

Nagu igale Euroopa Liidu ametnikul, on ka Euroopa Komisjoni presidendil õigus saada lisatoetuseid. Need jäävad Borrelli toetustega samasse suurusjärku.